ONLINE proljetni ciklus – 19. 4. 2022.

Unutar ovog termina nastava se održava za vrijeme proljetnih praznika i nakon završetka nastave maturantima (u svibnju).

Nastava se održava u ONLINE obliku.

U proljetnom dijelu nastava započinje 19. 4. 2022., a učenici unutar ovog termina, u maksimalnoj opširnoj satnici mogu odabrati bilo koji od obaveznih predmeta, ali i najtraženije izborne predmete – fiziku, kemiju i biologiju.

Unutar ovog termina nastava se održava u dva dijela:

  • 6 dana tijekom proljetnih praznika i
  • 12 dana u svibnju/lipnju nakon završetka nastave maturantima.


Lokacija:

  • ONLINE

Cijene:

Paketi

 Predmeti
Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Ukupan br sati
AAA 34+54+34   3.645,00 kn 3.837,00 kn 122
ABA 34+40+34   3.221,00 kn 3.391,00 kn 108
BAB 28+54+28   3.645,00 kn 3.837,00 kn 110
BBB 28+40+28   3.364,00 kn 3.541,00 kn 96
ABB 34+40+28   3.364,00 kn 3.541,00 kn 102
AAB 34+54+28   3.645,00 kn 3.837,00 kn 116
FARMACIJA M+K+B
54+34+34
  3.742,00 kn 3.939,00 kn 132
TEHNIKA M+F
54+34
  2.745,00 kn 2.889,00 kn 88
PAKET MEDICINA1
(matura)
K+F+B
34+34+34
  2.993,00 kn 3.150,00 kn 102
PAKET MEDICINA 2 (matura + razlikovni program) K+F+B
34+34+34
10+10+10
  4.038,00 kn   4.250,00 kn 132
PAKET MEDICINA 3 (prijamni ZG) K., F, B
90
  2.659,00 kn   2.799,00 kn 90
PAKET MEDICINA 4
(prijamni ZG+razlikovni program)
K,F,B
90+30
  3.704,00 kn   3.899,00 kn 120

Predmeti

Predmeti Sati Cijena
(gotovina)
Cijena
(kartice)
Matematika A 54 1.795,00 kn 1.889,00 kn
Matematika B 40 1.371,00 kn 1.443,00 kn
Hrvatski A 34 997,00 kn 1.049,00 kn
Hrvatski B 28 997,00 kn 1.049,00 kn
Engleski A 34 997,00 kn 1.049,00 kn
Engleski B 28 997,00 kn 1.049,00 kn
Biologija 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn
Kemija 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn
Fizika 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn
HRV-ESEJ 18 598,00 kn 629,00 kn
Psihologija 20 697,00 kn 734,00 kn
Politika i gospodar. 20 697,00 kn 734,00 kn
Informatika 20 697,00 kn 734,00 kn

*Napomena: Cijena za kartice je puna cijena proizvoda, a cijena za gotovinu je umanjena za 5%.