Početak u studenome – 16. 11. 2019. – vikendom

Termin priprema koji započinje u studenome namijenjen je maturantima koji žele pravovremeno započeti s pripremama! Unutar ovog temina nastava se održava subotama sa optimalnim brojem sati nastave dnevno. Nastava započinje 16.11.2019. te učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici, mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine. Preostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima!

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina

Lokacije:

Zagreb
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Split
 • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
 • Algebra centar, Put Brodarice 6
Rijeka
 • Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4
 • Algebra centar,

Nastava subotama u optimalnoj satnici.
Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja.
Sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

CIJENE:

Paketi:

Paketi Sati Cijena (kartice) Cijena  (gotovina) Ukupan br. sati
AAA 40+66+40  3.397,00 kn            3.227 kn 146
ABA 40+42+40  2.947,00 kn            2.800 kn 122
BAB 34+66+34 3.297,00 kn            3.132 kn 134
BBB 34+42+34 2.847,00 kn            2.705 kn 110
ABB 40+42+34 2.897,00 kn            2.752 kn 116
AAB 40+66+34 3.347,00 kn            3.180 kn 140

Pojedinačni predmeti

Predmeti Sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina)
Matematika A 66 1.599,00 kn  1.519,00 kn
Matematika B 42 1.099,00 kn 1.044,00 kn
Hrvatski A 40 949,00 kn 902,00 kn
Hrvatski B 34 899,00 kn 854,00 kn
Engleski A 40 949,00 kn 902,00 kn
Engleski B 34 899,00 kn 854,00 kn

*Cijena paketa se umanjuje za 100 kn ukoliko je cijena 3000,00 kn i više, a za 50 kn ukoliko je cijena do 2.999,99 kn

Postavke

Google Analytics

_ga