Početak u travnju – 4. 4. 2020.

Termin priprema koji započinje u travnju, zadnji je termin početka priprema za maturu i namijenjen je maturantima koji se žele intenzivno pripremati u što kraćem vremenu! Unutar ovog termina nastava se održava subotama i nedjeljama te tijekom proljetnih praznika sa optimalnim brojem sati nastave dnevno. Nastava započinje 10.04.2020. te učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine te bilo koju njihovu kombinaciju, ali i najtraženije izborne predmete, fiziku, kemiju i biologiju, informatiku te psihologiju i politiku i gospodarstvo, a prema zahtjevima fakulteta.

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina
 • Biologija
 • Kemija
 • Fizika
 • Psihologija
 • Politika i gospodarstvo
 • Informatika

Lokacije:

Zagreb
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Split
 • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
 • Algebra centar, Put Brodarice 6
Rijeka
 • Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4
 • Algebra centar, Korzo 24a
Varaždin
 • Algebra centar, Anina 2

Koncept održavanja

Nastava subotama i/ili nedjeljama i tijekom proljetnih praznika u optimalnoj satnici.
Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja te informatika, psihologija i politika i gospodarstvo.

Cijene:

Paketi

Paketi Sati Cijena
(kartice)
Cijena
(gotovina)
Ukupan br. sati
AAA 34+54+34 3.097,00 kn 2.942,00 kn 122
ABA 34+36+34 2.697,00 kn 2.562,00 kn 104
BAB 28+54+28 3.097,00 kn 2.942,00 kn 110
BBB 28+36+28 2.697,00 kn 2.562,00 kn 92
ABB 34+36+28 2.697,00 kn 2.562,00 kn 98
AAB 34+54+28 3.097,00 kn 2.942,00 kn 116
FARMACIJA M+K+B
54+34+34
3.197,00 kn 3.037,00 kn 122
TEHNIKA M+F
54+34
2.348,00 kn 2.231,00 kn 88
MEDICINA K+F+B
34+34+34
2.647,00 kn 2.515,00 kn 102

Predmeti

Predmet Sati Cijena  (kartice) Cijena (gotovina)
Matematika A 54      1.499,00 kn      1.424,00 kn
Matematika B 36      1.049,00 kn         997,00 kn
Hrvatski A 34         849,00 kn         807,00 kn
Hrvatski B 28         849,00 kn         807,00 kn
Engleski A 34         849,00 kn         807,00 kn
Engleski B 28         849,00 kn         807,00 kn
Biologija 34         899,00 kn         854,00 kn
Kemija 34         899,00 kn         854,00 kn
Fizika 34         899,00 kn         854,00 kn
Psihologija 20         599,00 kn         569,00 kn
Politika i gospodar. 20         599,00 kn         569,00 kn
Informatika 20         599,00 kn         569,00 kn
Esej - hrv 18         499,00 kn         474,00 kn

 

Cijena Osijek

Predmet Sati cijena  Kartice cijena Gotovina
Matematika A 54      1.199,00 kn      1.099,00 kn
Matematika B 36         999,00 kn         899,00 kn
Hrvatski A 34         849,00 kn         799,00 kn
Hrvatski B 28         799,00 kn         749,00 kn
Engleski A 34         849,00 kn         799,00 kn
Engleski B 28         749,00 kn         649,00 kn