Početak u veljači – 16. 02. 2019. – vikendom

Termin priprema koji započinje u veljači namijenjen je maturantima koji žele započeti s pripremama početkom drugog polugodišta i savladavati gradivo nešto bržim tempom! Unutar ovog termina nastava se održava subotama i/ili nedjeljama s optimalnim brojem sati nastave dnevno. Nastava započinje 16.02.2019. te učenici unutar ovog termina, u maksimalno opširnoj satnici mogu odabrati bilo koji od obveznih predmeta na obje razine te bilo koju njihovu kombinaciju, ali i najtraženije izborne predmete, fiziku, kemiju i biologiju prema zahtjevima fakulteta. Preostali izborni predmeti dostupni su u kasnijim terminima!

 • Matematika A razina
 • Matematika B razina
 • Hrvatski A razina
 • Hrvatski B razina
 • Engleski A razina
 • Engleski B razina
 • Njemački A razina
 • Njemački B razina
 • Biologija
 • Kemija
 • Fizika

Lokacije:

Zagreb
 • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
 • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Pula
 • Ekonomska škola, Kovačićeva 3
 • Algebra centar, Ciscuttijeva 2
Zadar
 • Poljoprivredna, prehrabena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Dr. Franje Tuđmana 24/h
 • Algebra centar, Špire Brusine 16
Rijeka
 • Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4
 • Algebra centar, Korzo 24a
Varaždin
 • Algebra centar, Anina 2
Sisak
 • Algebra centar, S. i A. Radića 42
Osijek
 • Algebra centar, Reisnerova 74
Metković
 • Učilište Mijoč Kralja, Zvonimira 5
Čakovec
 • Srednja škola Čakovec, ul. Jakova Gotovca
Požega
 • Katolička klasična gimnazija, ul.Pape Ivana Pavla II.
Poreč
 • POU Poreč, Narodni trg 1
Šibenik
 • Ulica Petra Grubišića 3 - II. kat
Krapina
Koprivnica
Tomislavgrad
Karlovac
Bjelovar
Mostar
Dubrovnik
Travnik

Koncept održavanja

Nastava subotama i/ili nedjeljama u optimalnoj satnici.
Dostupni obvezni predmeti na obje razine i najtraženiji izborni predmeti prirodoslovnog područja.
Sveukupno nacionalno provodimo pripreme u 9 gradova.

Cijene:

Paketi

Paketi Sati Cijena (kartice)
Cijena
(gotovina)
Ukupan br. sati
AAA 36+60+36 3.297,00 kn 3.132,00 kn 132
ABA 36+40+36 2.847,00 kn 2.705,00 kn 112
BAB 30+60+30 3.197,00 kn 3.037,00 kn 120
BBB 30+40+30 2.747,00 kn 2.610,00 kn 100
ABB 36+40+30 2.797,00 kn 2.657,00 kn 106
AAB 36+60+30 3.247,00 kn 3.085,00 kn 126
FARMACIJA M+K+B
60+36+36
3.397,00 kn 3.227,00 kn 132
TEHNIKA M+F
60+36
2.498,00 kn 2.373,00 kn 96
MEDICINA K+F+B
36+36+36
2.797,00 kn 2.657,00 kn 108

Predmeti:

Predmet Sati Cijena  (kartice) Cijena (gotovina)
Matematika A 60 1.599,00 kn 1.519,00 kn
Matematika B 40 1.099,00 kn 1.044,00 kn
Hrvatski A 36 899,00 kn 854,00 kn
Hrvatski B 30 849,00 kn 807,00 kn
Engleski A 36 899,00 kn 854,00 kn
Engleski B 30 849,00 kn 807,00 kn
Biologija 36 949,00 kn 902,00 kn
Kemija 36 949,00 kn 902,00 kn
Fizika 36 949,00 kn 902,00 kn