Pripreme za maturu 1 na 1

Pripreme za maturu 1 na 1 počinju odmah s početkom školske godine, odnosno kada to tebi najbolje odgovara. Možeš upisati predmet ili predmete koje želiš i dogovoriti svoj individualizirani raspored rada.

Predmeti Termini
Matematika Kada tebi najviše odgovara
Fizika Kada tebi najviše odgovara
Kemija Kada tebi najviše odgovara
Biologija Kada tebi najviše odgovara
Engleski jezik Kada tebi najviše odgovara
Hrvatski jezik Kada tebi najviše odgovara

Lokacije:

Zagreb
  • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
  • Športska Gimnazija,  Selska cesta 119
Split
  • Obrtna tehnička škola, Plančićeva 1
  • Algebra centar, Put Brodarice 6
Zadar
  • Poljoprivredna, prehrabena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Dr. Franje Tuđmana 24/h
  • Algebra centar, Špire Brusine 16
Rijeka
  • Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4
  • Algebra centar, Korzo 24a
Osijek
  • Algebra centar, Reisnerova 74