VAŽNO! Upisom na pripreme ostvarit ćeš mogućnost sudjelovanja u stipendijskom natječaju „Nagrađujemo izvrsnost“ u kojem dijelimo stipendije maturantima koji su ostvarili najbolji rezultat na ispitima državne mature, a na pripreme su išli u Algebru.

Također, oni maturanti koji završe pripreme za državnu maturu u Algebri i upišu Visoko učilište Algebra, a ostvarili su najmanje 380 bodova na maturi, dobivaju besplatne pripreme, odnosno školarina za prvu godinu studija će im se umanjiti za cijenu priprema.

Predmeti
Lokacije

Zagreb

  • Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269B
  • Športska Gimnazija, Selska cesta 119

Prijavi se na Pripreme za maturu 1 na 1

Ostali ciklusi i lokacije