Image for Doc. dr. sc Petar Javor pozitivno ocijenio Algebrine nastavne materijale i koncept nastave
Naslovnica

Doc. dr. sc Petar Javor pozitivno ocijenio Algebrine nastavne materijale i koncept nastave

Algebra otvoreno učilište pokrenulo je proces izrade nastavnih materijala za Matematiku u sklopu organizacije nastave za pripreme za državnu maturu. Za navedeno su angažirali dvije autorice koje su zajednički pripremile nastavni materijal koji pokriva srednjoškolskog gradivo, razdijeljen u dva priručnika, za osnovnu i višu razinu državne mature prema aktualnom ispitnom katalogu.

Priručnici za državnu razinu “Matematika – visa razina” i “Matematika – niža razina” autorice Ninković i Ovčina predstavljaju praktičan materijal koji je namijenjen korištenju tijekom pripremanja učenika za polaganje ispita državne mature. Oba priručnika sadržajno su potpuno usklađena s trenutno važećim ispitnim katalogom te su korisni u organiziranom nastavnom procesu, ali i u samostalnom radu.

Priručnik za višu (A) razinu sadrži sedam poglavlja: Brojevi i algebra, Funkcije, Jednadžbe i nejednadžbe, Geometrija, Trigonometrija trokuta, Analitička geometrija i Modeliranje. Priručnik za osnovnu (B) razinu nešto je manjeg obima, s obzirom da su i zahtjevi na maturi manji, a autorice učenika vode ciljano kroz potrebne sadržaje bez opterećivanja nevažnim detaljima. Priručnik sadrži pet poglavlja: Brojevi i algebra, Funkcije, Jednadžbe i nejednadžbe, Geometrija i Modeliranje.

Na početku svakog poglavlja u obje knjige jasno je navedeno koja će znanja i vještine učenik steći ili unaprijediti, sukladno obrazovnim ishodima opisanim u Ispitnom katalogu državne mature, što učenicima daje direktnu vezu između onoga što pripremaju i zbog čega to pripremaju. To je odlično s pozicije organizacije i samoregulacije učenja te samoprovjere stečenih znanja i vještina.

Priručnici su pisani jednostavnim, razumljivim stilom te ih može pratiti svaki prosječni učenik. Vizualno su vrlo pregledni i jasni, s kvalitetnim grafičkim prikazima.

S didaktičko – metodičke strane u priručnicima se optimalno kombinira matematička teorija s detaljnim objašnjenjima na primjerima, a najvrjednije u oba materijala jest izuzetno veliki broj zadataka jer je poznato da se matematika najbolje uči kroz aktivno rješavanje zadataka i problema. Ovdje su dostupne dvije vrste zadataka – zadaci preuzeti s prošlih rokova državne mature (uz dopuštenje NCVVO-a) te dodatni zadaci koje su same autorice osmislile za vježbu i samotestiranje. Zadaci s prošlih rokova mature odabrani su pomno i smisleno, tako da učenik stječe uvidu u pregled gradiva i tipične zadatke koji se pojavljuju na ispitima. Većina postojećih nastavnih materijala na tržištu namijenjenih pripremama za državnu maturu koristi preuzete zadatke NCVVO-a uz koje se navodi samo rješenje, dok se u spomenutim nastavnim materijalima Algebre obrađuje i niz postupaka i objašnjenja te uputa kako doći do točnog rješenja. Zadaci koje su osmislile autorice vrlo su kvalitetno postavljeni ukazujući na bogato iskustvo u odgojno-obrazovnom radu, a daju dodatnu vrijednost ovom materijalu i učenicima dodatne mogućnosti za vježbu.

Zaključno, pregledani materijali uobličeni u priručnike predstavljaju kvalitetan nastavni materijal koji prati suvremene metodičke zahtjeve. On nije tek presjek srednjoškolskog gradiva, već proizlazi iz direktnog dugogodišnjeg rada s učenicima, zbog čega ga je lako pratiti i primijeniti u svim oblicima pripreme za ispite državne mature. Nužne primjedbe na sadržaj i prijedlozi poboljšanja su priopćeni autoricama te su ugrađeni su u ovaj materijal.

O KONCEPTU PRIPREMA

Koncept priprema kakav je osmišljen u Algebri i posebno pristup izradi nastavnih materijala pokazuje da je u podlozi dobro planiranje i uska suradnja sa strukom, kako na srednjoškolskoj tako i na visokoškolskoj razini. Pripreme iz matematike mogu koristiti svim učenicima koji žele sustavno ponoviti gradivo i izvježbati brzo i točno rješavanje zadataka. S druge strane, ovdje je omogućeno i učenicima strukovnih škola da obrade sadržaje koji nisu bili obuhvaćeni nastavnim planom i programom njihovog zanimanja, a traže se na maturi. Iz perspektive didaktičkog pristupa provedbi priprema treba pohvaliti predtestiranje koje ne samo što daje kandidatima povratnu informaciju o potrebi za pripremama, nego omogućuje i formiranje homogenih grupa i time povećava kvalitetu obrazovanja.

doc. dr. sc Petar Javor, prof.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.