Naslovnica

Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika podržalo koncept naših priprema za maturu

Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika – HUPE napravilo je stručnu analizu našeg koncepta nastave priprema za državnu maturu te izuzetno pozitivno ocijenilo isti!

“Ono što ovaj Priručnik čini jako dobrim jest to što se učenicima stalno skreće pažnja na ono što im treba, te zašto im baš taj dio gramatike treba da bi uspješno položili ispit, a to čini učenje svrsishodnim. Priručnik koji učenicima pruža sve što je potrebno za pripremu za ispit Državne mature iz engleskoj jezika i primjeri dobro napisanih kratkih sastavaka i raspravljačkih eseja dragocjen su nastavni materijal.”

Priručnik za Državnu maturu autorice Koraljke Mak namijenjen je svim, kako sama autorica kaže, pristupnicima ispita Državne mature, bez obzira pohađaju li nastavu u srednjim školama ili se za polaganje ispita pripremaju u otvorenim učilištima ili samostalno kod kuće.

Priručnik za osnovnu razinu Državne mature usklađen je s Ispitnim katalogom za Državnu maturu u školskoj godini 2013./2014.

Prva dva poglavlja upoznaju učenike s dijelovima i tijekom ispita Državne mature, njihovom strukturom i tipovima zadataka, vrednovanjem i bodovanjem dijelova ispita, te se prikazuje i objašnjava ljestvica za ocjenjivanje zadatka kratkog sastavka.

Slijede poglavlja u kojima se daje pregled osnovnih gramatičkih oblika i struktura, zadaci za vježbu, ali i primjeri prijašnjih ispita Državne mature u kojima su određeni gramatički oblici bili potrebni.

U poglavlju o dijelu ispita Čitanje s razumijevanjem, autorica upućuje na nužna znanja koja učenici trebaju posjedovati da bi ovaj dio ispita uspješno riješili (sinonimi, antonimi), opisuje različite tehnike za uvježbavanje vještine čitanja (skimming, scanning, extensive and intensive reading), prikazuje primjere iz ranijih ispita Državne mature, te navodi neke strategije za uspješno rješavanje zadataka.

Najviše pažnje poklonjeno je Ispitu pisanja. Autorica navodi što se od učenika očekuje, te im prikazuje primjere dobro napisanih kratkih sastavaka s prethodnih ispita Državne mature. Od učenika se traži da kritički sagledaju i neke ne tako uspješne primjere, uoče što bi se trebalo popraviti i da ih sami probaju napisati bolje. Izloženost dobrim primjerima sastavaka od velike je važnosti za učenike. Također se navodi nekoliko primjera sastavaka na istu temu, te ih učenici trebaju sami ocijeniti i usporediti s ocjenom koju je sastavak uistinu dobio. Učenike se upozorava na česte pravopisne i gramatičke pogreške, riječi koje se često ne upotrebljavaju na ispravan način, u čemu se vidi dugogodišnje iskustvo autorice u nastavi engleskog jezika. Ujedno se stavlja naglasak i na nužnost samostalnog rada učenika.

U poglavlju Slušanje s razumijevanjem autorica također navodi nekoliko primjera zadataka i strategije za njihovo uspješno rješavanje.

Slijede Dodatci s listom za samoprocjenu znanja učenika (što sve učenici mogu i znaju u području engleskog jezika), kratak pregled gramatike, glagolskih vremena, te rješenja svih zadataka u priručniku.

Priručnik za višu razinu Državne mature također je u skladu s Ispitnim katalogom za Državnu maturu u školskoj godini 2013./2014.

U prvom dijelu Priručnika autorica upoznaje učenike s dijelovima i strukturom ispita na višoj razini Državne mature. Navodi što se od učenika očekuje u svakom dijelu ispita i koja znanja trebaju imati da bi ga uspješno riješili.

Zatim se pruža pregled gramatike, posebno složenijih gramatičkih struktura (pasiv, pogodbene rečenice, neupravni govor) sa zadacima za vježbu. Tijekom cijelog pregleda gramatike autorica naglašava važnost svih tih složenih gramatičkih struktura u pojedinim dijelovima ispita i napominje da one donose veći broj bodova u ocjenjivanju eseja, tako cijelo vrijeme podsjećajući učenike da ono što uče ima stvarnu važnost i primjenu.

Drugi dio Priručnika bavi se pisanjem raspravljačkog eseja. Autorica učenike detaljno upoznaje s pravilima pisanja ovakvoga eseja, kao i onime što svakako trebaju izbjegavati i objašnjava tablicu ocjenjivanja istoga. Kroz poglavlja se učenike postupno vodi kroz cijeli proces pisanja eseja, od početnog brainstorming-a, preko argumenata za i protiv, veznih riječi, logičke povezanosti misli, do samog zaključka. Upućuju se učenici na puno samostalnog rada i vježbanja, kao i na vršnjačko vrednovanje. Autorica navodi primjere eseja s prijašnjih ispita Državne mature, potiče učenike na njihovu analizu, te prikazuje način na koji su ocijenjeni. Također upozorava učenike na razne strategije koje mogu koristiti da bi povećali raspon vokabulara (sinonimi, antonimi, kolokacije, „krivi parovi“) i dobili veći broj bodova na maturi.

Slijede Dodatci s tablicom o samoprocjeni znanja učenika, pregled glagolskih vremena, nepravilni glagoli, te primjeri „krivih parova“.

U zadnjem poglavlju slijede rješenja svih zadataka iz Priručnika.

U Predgovoru skripti za višu razinu engleskog jezika autorica sama naglašava da je Priručnik namijenjen prosječnom maturantu. Ja bih dodala da je ovaj Priručnik izuzetno koristan svima, a posebno učenicima strukovnih škola koji često imaju manji broj sati engleskog jezika tjedno, te možda malo slabije predznanje engleskog jezika, nego što je slučaj s gimnazijalcima.

Ono što ovaj Priručnik čini jako dobrim jest to što se učenicima stalno skreće pažnja na ono što im treba, te zašto im baš taj dio gramatike treba da bi uspješno položili ispit, a to čini učenje svrsishodnim. Priručnik koji učenicima pruža sve što je potrebno za pripremu za ispit Državne mature iz engleskoj jezika i primjeri dobro napisanih kratkih sastavaka i raspravljačkih eseja dragocjen su nastavni materijal.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.