Naslovnica

Kako smo koncipirali nastavu?

MATEMATIKA:

Nastavni plan i program koji realiziramo uskladili smo s aktualnim ispitnim katalogom te smo ga prilagodili znanjima potrebnima za uspješno polaganje ispita državne mature. Naglasak stavljamo na bitan sadržaj i zadatke, na temelju iskustva vodećih profesora matematike. Pokrili smo sve ispitne sadržaje u teoretskom i praktičnom dijelu, te smo sadržaje i zadatke grupirali u logična područja – sve prema iskustvima s prošlih ispita državne mature. Uključili smo i riješene primjere iz svih područja te upute kako i kada koristiti formule i kalkulator odnosno na što posebno pripaziti tijekom ispita. Pridruženi priručnik koji učenici dobivaju u trajno vlasništvo, sadrži velik broj zadataka i primjera namijenjenih temeljitoj vježbi.

HRVATSKI:

Program nastave za Hrvatski jezik utemeljili smo na ponavljanju najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja nakon čega slijedi interpretacija reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu. Objasnit ćemo načine obrade književnih djela, sistematičnost, sadržaj, likove, teme, forme te osobitosti vrste/žanra kao i glavne probleme te specifičnosti. Tijekom nastave, učenici intenzivno rješavaju i zadatke čitanja s razumijevanjem te zadatke višestrukog izbora – sve usklađeno sa zadatcima s prošlih ispita državne mature. Pojasnit ćemo vam primjere eseja s pravih ispita koji su dobili maksimalan broj bodova te ih temeljito analizirati.

ENGLESKI:

Tijekom realizacije priprema za Engleski jezik poseban naglasak stavljamo na aktivno sudjelovanje učenika u procesu nastave te dvosmjernu komunikaciju između profesora i učenika. Uključili smo vježbe vokabulara, savjete kako formulirati misao te precizne upute u pisanju raspravljačkog eseja. Pojasnit ćemo komparaciju s hrvatskim jezikom i istaknuti različitosti te temeljito analizirati česte pogreške i zablude na stvarnim primjerima iz učionice. Obradit ćemo i formalni jezik u pisanju te osvijestiti način vrednovanja uratka i učenja na pogreškama na temelju zadataka i vježbi proizašlih iz prakse. Poseban naglasak stavljen je na temeljito upoznavanje s dobrim i lošim načinima pisanja eseja, a učenici će tijekom nastave otvoreno raspravljati o svakom predstavljnom stvaranom, učeničkom eseju.

BIOLOGIJA:

Ispit iz biologije na Državnoj maturi svake godine postavlja sve veći naglasak na znanstveno i kritičko zaključivanje te na korištenje naučenog u stvarnim situacijama, a izbjegava puko reproduciranje podataka. Pripreme su usklađene s važećim ispitnim katalogom, a naglasak je stavljen na pitanja koja su maturantima najčešće predstavljala problem. Pohađajući pripreme naučit ćeš prepoznati ono najbitnije iz gradiva biologije, a u priručniku ćeš pronaći većinu podataka potrebnih za samostalno ponavljanje gradiva. Na pripremama ćemo isticati najčešće miskoncepcije zbog kojih su polagači ispita gubili važne bodove i pomoći ćemo ti da ih što lakše svladaš. Tijekom pohađanja priprema nekoliko ćemo puta ispitati tvoje znanje pitanjima formuliranima poput onih u ispitu Državne mature te ćeš kroz nastavu biti upoznata / upoznat s vlastitim napretkom!

KEMIJA:

Ukoliko znamo da je Kemija znanost koja se bavi opažanjem promjena i objašnjenjem istih teško je zamisliti pripreme za ispite bez interakcije sa tim istim promjenama. Tokom priprema sistematizirat ćemo i ponoviti ukupno gradivo te ciljano rješavati zadatke sa proteklih ispita državne mature, a maksimalan broj tema ćemo nastojati obraditi uz prave pokuse kako bi učenik kvalitetno razumio i usvojio nastavnu cjelinu. Pripreme iz Kemije su u potpunosti usklađene s aktualnim ispitnim katalogom, a naglasak je stavljen na pitanja koja su maturantima najčešće predstavljala problem. Tijekom pohađanja priprema nekoliko ćemo puta ispitati tvoje znanje pitanjima formuliranima poput onih u ispitu Državne mature te ćeš kroz nastavu biti upoznata / upoznat s vlastitim napretkom!

FIZIKA:

Fizika je na državnoj maturi izborni predmet. Prošlih godina se pokazalo da je na izbornim predmetima teže doći do očekivanog, dobrog rezultata, a koji uvjetuje upise na željene atraktivne fakultete, no u slučaju obaveznih predmeta. Od izuzetne je važnosti dobro se pripremiti za državnu maturu. Minimalna razlika u bodovima odlučuje hoćeš li upisati željeni fakultet. Pripreme su za one koji žele ponoviti i utvrditi školsko gradivo fizike, nadopuniti gradivo koje se možda nije radilo ili nije radilo dovoljno. Redovito pripremanje uvjetuje i osjećaj sigurnosti i manje treme na samom ispitu, a samim tim i bolje rezultate. Pripreme su usklađene s ispitnim katalogom sa naglaskom na pitanja i zadatke koji su proteklih godina najčešće predstavljala problem. Uvježbavati će se gradivo na točno onim tipovima zadataka kakvi se pojavljuju na maturi.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.