ENGLESKI – osnovna razina

130 stranica / Recenzija: Vesna Giaconi, prof. i Mr.sc. Mirta Kos Kolobarić – Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Koraljka Mak i Ivana Prša.

Profesorica Mak predaje Engleski i Njemački jezik cijeli radni vijek u srednjoj školi (preko 30 godina) te je aktivni član Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika, a bila je i županijska voditeljica profesora engleskog jezika strukovnih škola grada Zagreba.

Posljednjih 15 godina u zvanju profesora savjetnika, mentorica je kolegama pri pripremi i polaganju stručnog ispita te mentorica učenicima na Županijskim i Državnim natjecanjima. Ocjenjivač je na Nacionalnim ispitima i Državnoj maturi te autorica udžbenika i radnog priručnika za dizajnerska i grafička zanimanja za engleski jezik u četverogodišnjim školama.

Redovito se usavršava na konferencijama i vijećima ali i individualno. Prolaznost na ispitima Državne mature iz engleskog jezika i na Ai na B razini u njezinoj školi je 100%.

Profesorica Prša ima devet godina iskustva u nastavi engleskog jezika u srednjoj školi te na tečajevima poslovnog engleskog jezika u školama stranih jezika. Ispravlja ispite državne mature od 2008. godine.

Sudjeluje i u recenzijama udžbenika engleskog jezika za medicinske škole kao i u izradi nastavnog plana i programa za engleski/njemački jezik za stjecanje kvalifikacije medicinske sestre opće njege. SAZNAJ JOŠ!