KEMIJA

164 stranice

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice kemije Daniela Cinčić i Gordana Majstorović, koje dugi niz godina rade u srednjoj školi.

Profesorica Cinčić posjeduje bogato iskustvo u radu s učenicima te je surađivala kao asistent na Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri PMF-u. U redovnom sustavu, nastavu realizira i prema gimnazijskom, ali i prema strukovnom nastavnom planu i programu. Organizatorica je županijskog natjecanja iz kemije kao i predavač na pripremnim tečajevima za ispite državne mature.

Sudjelovala je kao mentor na međunarodnom natjecanju Grand Prix Chimique., 2010., Dornbirn, Republika Austrija.

Profesorica Majstorović u srednjoj školi radi preko 6 godina, također realizirajući nastavni plan i program za gimnazijalce ali i strukovnjake. Tijekom rada organizirala je županijsko natjecanje iz kemije te je na državnom natjecanju sudjelovala kao mentor.