MATEMATIKA na državnoj maturi

Ovaj će ti priručnik pomoći shvatiti i položiti ispit iz matematike na državnoj maturi.

Na više od sto stranica pronaći ćeš niz reprezentativnih zadataka sa starih matura. Opisani postupci vodit će te do rješenja, ponekad kroz više mogućih načina rješavanja. U knjižici su i informacije o ispitu te savjeti kako ga što uspješnije riješiti.

Ispit iz matematike slovi kao jedan od najtežih ispita na državnoj maturi. To je pisani ispit koji se piše bez stanke i traje 150 minuta za osnovnu (B) razinu, odnosno 180 minuta za višu (A) razinu. Osnovna razina ispita sadrži 28, a viša razina ispita sadrži 30 zadataka podijeljenih prema tipovima u ispitne cjeline.

Poznato je da je viša razina dosta teža, ali nemoj podcijeniti ni težinu ispita na B razini, jer rezultati prijašnjih godina pokazuju da nije baš jednostavno!

AUTORI: Marina Ninković, prof., Vesna Ovčina, prof.,

CIJENA: komplet (hrvatski + matematika + engleski) = 39.90 kn