MATEMATIKA – viša razina

444 stranice / Recenzija: doc.dr.sc. Petar Javor

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremile su profesorice Marina Ninković i Vesna Ovčina.

Profesorica Ninković predaje srednjoškolsku matematiku u XV.gimnaziji u Zagrebu preko 12 godina dok je profesorica Ovčina aktivan profesor preko 18 godina.

Obje profesorice redovno sudjeluju na stručnim usavršavanjima i brojnim izvanškolskim aktivnostima, a trenutno na dvogodišnjem Comenius projektu Geometry in everyday life.

Pripremaju učenike za natjecanja iz matematike i sudjeluju u njihovom provođenju. Mentorice su učenicima sa županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja, kao i predavači na pripremnim seminarima za maturante.

Profesorica Ovčina sudjelovala je u izradi godišnjih ispita znanja iz matematike, mentor je učenicima s vrhunskim rezultatima na državnim i međunarodnim natjecanjima iz matematike te je recenzent zbirke riješenih maturalnih zadaća iz matematike. Profesorica Ninković je mentor studentima PMF-a.