POLITIKA I GOSPODARSTVO

Nastavne sadržaje pripremila je profesorica Sanja Zagorec, prof. filozofije i sociologije koja uz navedene predmete predaje politiku i gospodarstvo te etiku u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.

Osim redovne nastave vrlo je aktivna u izvannastavnim aktivnostima (Volonterski klub, Humane vrednote – odgoj za humanost, Demokratsko građanstvo) kojima učenike potiče na aktivan angažman u zajednici.

Kao mentorica, sudjelovala je na županijskoj i državnoj smotri projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, niz godina s učenicima sudjeluje u natjecanju mladeži Crvenoga križa te je bila mentorica učenicima u projektu Moje europske kvalifikacije, odobrenom od tadašnjeg Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Profesorica je aktivna i kao mentorica nastavnicima pripravnicima u području filozofije, sociologije i etike. Aktivno i redovno sudjeluje na stručnim usavršavanjima. U nastavi koristi suvremene multimedijalne tehnologije te spaja teoriju i praksu, a dodatnim materijalima i aktivnostima pomaže svojim učenicima u pripremanju za ispit politike i gospodarstva.