PSIHOLOGIJA

Nastavne sadržaje ovog predmeta pripremila je profesorica psihologije Sanja Olbina – Borić, koja dugi niz godina radi u srednjoj školi. Psihologiju je diplomirala 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Aktivno i redovno sudjeluje na stručnim usavršavanjima i brojnim izvanškolskim aktivnostima, te redovno drži predavanja na županijskim aktivima psihologa i županijskim aktivima ostalih struka.

Trenutno je voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća stručnih suradnika-psihologa i nastavnika psihologije srednjih škola za Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku i Brodsko-posavsku županiju.

Osim usavršavanja u struci, završila je i niz seminara u organizaciji IEDC-Bled School of Management. Prošla je edukaciju za kognitivno-bihevioralnu terapiju pri Hrvatskom udruženju za bihevioralno-kognitivne terapije. Mentor je studentima Filozofskog fakulteta iz Osijeka.