Naslovnica

O državnoj maturi

Na ovoj stranici ćeš pronaći odgovore na najčešća pitanja o državnoj maturi i pripremama za polaganje.

Što je državna matura?

Državna matura je skup ispita čijim polaganjem završavaš svoje školovanje i konkuriraš za upis u određeni studijski program na fakultetu. U sklopu državne mature postoje obavezni i izborni predmeti koji su jednaki za sve učenike i provode se u isto vrijeme.

Ispiti državne mature podijeljeni su na obavezne i izborne ispite. Obavezni predmeti su: hrvatski, matematika i strani jezik dok su izborni predmeti: psihologija, etika, geografija, politika i gospodarstvo, kemija, vjeronauk, povijest, informatika, biologija, logika, glazbeni, fizika, sociologija, likovni i filozofija.

Više informacija o državnoj maturi pronaći ćeš na stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje.

Koji predmeti se polažu na državnoj maturi?

Obavezno moraš položiti ispite iz hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika, ali razinu (A – višu ili B – osnovnu) biraš prema željama, ovisno o tome koji faks želiš upisati.

Na primjer, da bi upisao smjer Računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu trebaš položiti B razinu hrvatskog jezika, A razinu matematike i B razinu stranog jezika te izborni predmet fiziku.

Želiš li se pak upisati na povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na državnoj maturi trebat ćeš položiti hrvatski jezik na razini A, matematiku na razini B i strani jezik na razini A uz obvezni izborni predmet, kojeg biraš između: informatike, kemije, biologije, fizike, geografije, povijesti,

filozofije, logike, psihologije, sociologije ili drugog stranog jezika.

Više informacija o zahtjevima pojedinih fakulteta pronađi na stranici https://www.postani-student.hr

Koliko su bitni rezultat i uspjeh na ispitu državne mature?

Jako. Uzmi u obzir da na nekim fakultetima, poput FER-a, rezultat iz matematike (više razine) i fizike (izbornog predmeta) donose 60% ukupnog broja bodova za upis.

Važno je da državnu maturu položiš (jer je to uvjet za upis na bilo koji faks) s najboljim mogućim uspjehom (jer si tako daješ najveće izglede da upišeš ono što želiš). Ali, ne brini se, zbog toga smo ovdje.

Evo nekih podataka o kriterijima upisa.

Većina fakulteta uz obavezne predmete traži polaganje dodatnih izbornih predmeta. Oni mogu biti uvjet za upis ili ti mogu poboljšati šanse iako nisu obavezni uvjet. Stoga se prilikom konkuriranja za upis, ovisno o fakultetu boduju sljedeći kriteriji:

  • Opći uspjeh u sva 4 razreda srednje škole
  • Rezultat na ispitima državne mature
  • Prijemni ispit (na nekim fakultetima)
  • Posebna postignuća pristupnika (na nekim fakultetima)

Na primjer, želiš li upisati Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, uvjeti su:

Položeni obvezni predmeti na državnoj maturi i to:

  • Hrvatski na razini B
  • Matematika na razini A
  • Strani jezik na razini B
  • Fizika

pri čemu rezultat ispita matematike nosi 36% bodova, a rezultat ispita fizike 24%, a opći uspjeh tijekom sva 4 razreda srednje škole, preostalih 40% bodova. Svi uvjeti upisa na fakultetima i studijskim programima su trajno dostupni na adresi www.postani-student.hr

Kome su potrebne pripreme za ispite državne mature?

Ako namjeravaš nastaviti školovanje na visokoškolskoj razini, a nisi upravo na završetku neke od najboljih gimnazija i to s odličnim uspjehom, pripreme će ti dobro doći.

Važno je znati da je ispit jednak za sve pristupnike, a različite škole imaju vrlo različite satnice određenih predmeta (na primjer, u gimnaziji se strani jezik uči 140 sati godišnje, a u strukovnoj školi samo 70 sati godišnje). To znači da na državnu maturu polaznici dolaze s različitim stupnjem znanja.

Pripreme će ti pomoći da na ispit dođeš potpuno spreman i nadoknadiš početnu razliku.

Newsletter

Želiš biti u tijeku sa svim novostima vezanim uz Algebru? Prijavi se na naš newlsetter.