AAA

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu za sva tri obvezna predmeta na višoj razini u vrlo opširnoj satnici.

Paket uključuje pripremu za Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski / Njemački jezik na razini A u ukupnom trajanju od 132 nastavna školska sata intenzivnog rada.

Pohađanjem priprema za sva tri predmeta na razini A imaš najširi mogući izbor! Odabirom ovog paketa pripremit ćeš se za sve fakultete i studijske programe koji traže sva tri obvezna predmeta na razini A, primjerice Medicina, Farmacija, Stomatologija…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

Hrvatski jezik
Matematika
Engleski jezik / Njemački jezik

CIJENE:

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Studeni 146 3.947,00 kn 3.750 kn
Siječanj i veljača 132 3.847,00 kn 3.655,00 kn
Travanj i proljetni 122 3.647,00 kn 3.465,00 kn

 

Paket ‘AAA‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje hrvatskog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje engleskog / njemačkog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz hrvatskog jezika
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz engleskog / njemačkog jezika
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri