AAB

U sklopu ovog paketa priprema, polazite nastavu Hrvatskog jezika i Matematike na razini A, a nastavu Engleskog / Njemačkog jezika na razini B.

Svi predmeti su u vrlo opširnoj satnici.

Paket uključuje pripremu za Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski / Njemački jezik u ukupnom trajanju od 126 nastavnih školskih sati intenzivnog rada. Odabirom ovog paketa pripremit ćeš se za sve fakultete odnosno studijske programe koji traže Hrvatski i Engleski/ Njemački jezik na razini A, a Matematiku na razini B, primjerice Geodetski, Agronomski…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

CIJENE:

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Studeni 140 4.098,00 kn     3.893,00 kn
Siječanj i veljača 126 3.993,00 kn     3.793,00 kn
Travanj i proljetni 116 3.837,00 kn     3.645,00 kn

Paket ‘AAB‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje hrvatskog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje engleskog / njemačkog jezika osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz hrvatskog jezika
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz engleskog / njemačkog jezika,
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri