ABA

U sklopu ovog paketa priprema polazite nastavu Hrvatskog i Engleskog / Njemačkog jezika na razini A dok Matematiku izvodimo na razini B, sve u vrlo opširnoj satnici.

Paket uključuje pripremu za Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski / Njemački jezik u ukupnom trajanju od 112 nastavnih školskih sati intenzivnog rada.

Izborom ovog paketa pripremit ćeš se za sve fakultete odnosno studijske programe koji traže jezike na razini A, a Matematiku na razini B, primjerice Pravo, Veterina, Filozofski…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

Cijene:

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Studeni 126 3.658,00 kn 3.475,00 kn
Siječanj i veljača 116   3.550,00 kn 3.373,00 kn
Travanj i proljetni 108 3.391,00 kn   3.221,00 kn

Paket ‘ABA‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje hrvatskog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje engleskog / njemačkog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz hrvatskog jezika
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz engleskog / njemačkog jezika
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje