ABA

U sklopu ovog paketa priprema polazite nastavu Hrvatskog i Engleskog / Njemačkog jezika na razini A dok Matematiku izvodimo na razini B, sve u vrlo opširnoj satnici.

Paket uključuje pripremu za Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski / Njemački jezik u ukupnom trajanju od 112 nastavnih školskih sati intenzivnog rada.

Izborom ovog paketa pripremit ćeš se za sve fakultete odnosno studijske programe koji traže jezike na razini A, a Matematiku na razini B, primjerice Pravo, Veterina, Filozofski…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

Hrvatski jezik
Matematika
Engleski jezik / Njemački jezik

Cijene:

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Studeni 122 3.347,00 kn 3.180 kn
Siječanj i veljača 112 3.247,00 kn 3.085,00 kn
Travanj i proljetni 104 3.097,00 kn 2.942,00 kn

Paket ‘ABA‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje hrvatskog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje engleskog / njemačkog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz hrvatskog jezika
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz engleskog / njemačkog jezika
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje