ABB

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu Hrvatskog jezika na razini A, a nastavu Engleskog / Njemačkog jezika i Matematike na razini B.

Naglasak je stavljen na Hrvatski jezik, sve u vrlo opširnoj satnici.

Paket uključuje pripremu za Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski / Njemački jezik u ukupnom trajanju od 106 nastavnih školskih sati intenzivnog rada.

Izborom ovog paketa pripremit ćeš se za sve fakultete odnosno studijske programe koji traže Hrvatski jezik na razini A, a Engleski / Njemački jezik i Matematiku na razini B, primjerice Ekonomija, Tekstilno-tehnološki, Edukacijsko-rehabilitacijski…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

Cijene:

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Studeni 120 3.604,00 kn 3.424,00 kn
Siječanj i veljača 106 3.499,00 kn 3.324,00 kn
Travanj i proljetni 102 3.541,00 kn 3.364,00 kn

Paket ‘ABB‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje hrvatskog jezika više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje engleskog / njemačkog jezika osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz hrvatskog jezika
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz engleskog/ njemačkog jezika
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri