BAB

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu Hrvatskog i Engleskog / Njemačkog jezika na razini B dok naglasak stavljamo na Matematiku na razini A, sve u vrlo opširnoj satnici.

Paket uključuje pripremu za Hrvatski jezik, Matematiku i Engleski/ Njemački jezik u ukupnom trajanju od 120 nastavnih školskih sati intenzivnog rada.

Izborom ovog paketa pripremit ćeš se za sve fakultete odnosno studijske programe koji traže jezike na razini B, a Matematiku na razini A, primjerice Elektrotehnika, Građevina, Matematika…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

CIJENE:

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Studeni 134 4.044,00 kn  3.842,00 kn
Siječanj i veljača 120 3.942,00 kn  3.745,00 kn
Travanj i proljetni 110 3.837,00 kn  3.645,00 kn

Paket ‘BAB‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje hrvatskog jezika osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje engleskog / njemačkog jezika osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz hrvatskog jezika
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz engleskog / njemačkog jezika
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri