BBB

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu sva tri obvezna predmeta na razini B odnosno Hrvatski jezik, Matematika i Engleski / Njemački jezik, sve u vrlo opširnoj satnici.

Paket uključuje pripremu sva tri predmeta u ukupnom trajanju od 100 nastavnih školskih sati intenzivnog rada.

Izborom ovog paketa pripremit ćeš se za sve fakultete odnosno studijske programe koji traže sva tri predmeta na razini B, primjerice Kemija, Šumarstvo, Tehničko veleučilište…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

CIJENE:

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Studeni 114 3.550,00 kn 3.373,00 kn
Siječanj i veljača 100 3.448,00 kn 3.276,00 kn
Travanj i proljetni  96 3.541,00 kn 3.364,00 kn

Paket ‘BBB‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje hrvatskog jezika osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje engleskog / njemačkog jezika osnovne razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz hrvatskog jezika
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz engleskog / njemačkog jezika
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri