Notice: Undefined variable: price in /home/algebrah/public_html/wp-content/themes/drzavna-matura/single-paketi_priprema.php on line 56

Notice: Undefined variable: priceGotovina in /home/algebrah/public_html/wp-content/themes/drzavna-matura/single-paketi_priprema.php on line 57

Notice: Undefined variable: trajanje in /home/algebrah/public_html/wp-content/themes/drzavna-matura/single-paketi_priprema.php on line 58
Farmacija - Pripreme za državnu maturu

Farmacija

U sklopu ovog paketa priprema prolaziš nastavu obvezne Matematike na razini A te izbornih predmeta – kemije i biologije.

Oni su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe poput Farmacije.

Proći ćeš opsežne pripreme navedena tri predmeta u ukupnom trajanju od 132 nastavna školska sata intenzivnog rada.

Izborom ovog paketa priprema imaš bolje šanse na fakultetima odnosno studijskim programima koji traže matematiku na razini A te izborne predmete – Kemiju i/ili Biologiju. Među njima su Farmacija, Prehrambeno-biotehnološki i PMF.

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

Matematika
Kemija
Biologija

CIJENE:

CIKLUS UKUPAN BR. SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Siječanj i veljača 132 3.397,00 kn 3.227,00 kn
Travanj i proljetni 116 3.197,00 kn 3.037,00 kn

Paket ‘Farmacija‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje matematike više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje kemije

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje biologije

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz kemije
 • priručnik s riješenim zadatcima iz biologije
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri