Medicinski fakultet u Zagrebu

U sklopu ovog paketa priprema polaziš nastavu izbornih predmeta Biologije, Fizike i Kemije, koji su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe kao što je Medicina.

Proći ćeš opsežne pripreme iz ova tri predmeta u ukupnom trajanju od 108 nastavnih školskih sati intenzivnog rada + dodatnih 30 sati proširenih sadržaja za prijemni ispit.

Izborom ovog paketa priprema povećavaš si šanse na svim fakultetima i studijskim programima koji traže, dodatno boduju ili imaju dodatne provjere znanja iz Biologije, Kemije i Fizike. Prvenstveno je namijenjen da te temeljito pripremi za upis na Medicinski fakultet u Zagrebu.

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

MEDICINA+ razlikovni ZG

CIKLUS UKUPAN BR SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Siječanj i veljača 138 4.596,00 kn 4.366,00 kn

Paket ‘Medicina‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje fizike

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje kemije

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje biologije

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz fizike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz kemije
 • priručnik s riješenim zadatcima iz biologije
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri