Tehnika

U sklopu ovog paketa priprema prolaziš nastavu obvezne Matematike na razini A te izborni predmet – Fiziku, koji su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe tehničkih znanosti.

Proći ćeš opsežne pripreme iz ova dva predmeta u ukupnom trajanju od 96 nastavnih školskih sati intenzivnog rada.

Izborom ovog paketa povećavaš si šanse na svim fakultetima i studijskim programima koji traže Matematiku na razini A te izbornu Fiziku, primjerice: Elektrotehnika, Građevina, PMF…

Sadržaj priprema za polaganje državne mature pojedinog predmeta možeš pogledati na stranicama predmeta:

Matematika
Fizika

CIJENE:

CIKLUS UKUPAN BR. SATI CIJENA KARTICE CIJENA GOTOVINA
Siječanj i veljača 96 2.898,00 kn 2.753,00 kn
Travanj i proljetni 88 2.748,00 kn 2.611,00 kn

Paket ‘Tehnika‘ uključuje:

 • pripreme za polaganje fizike

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • pripreme za polaganje matematike više razine

  Trajanje ovisno o ciklusu

 • priručnik s riješenim zadatcima iz fizike
 • priručnik s riješenim zadatcima iz matematike
 • pristup Učeničkom portalu
 • pristup online ispitima kroz sustav MyQtest
 • stručno savjetovanje o karijeri