Obvezni predmeti

Oni su mentori i savjetnici te aktivno sudjeluju u ispravljanju ispita državne mature sa bogatim iskustvom u pripremanju učenika. Pripreme se izvode u vrlo opširnoj satnici, jednakoj bez obzira na ciklus unutar kojeg ih organiziramo, a paketi priprema usklađeni su sa uvjetima upisa na sve fakultete, ne samo na one u Zagrebu!

Predlažemo da u ranim ciklusima priprema upišeš paket obveznih predmeta, a izborne predmete pripremaš u kasnijim ciklusima.

Hrvatski jezik

Program nastave za hrvatski jezik sastoji se od ponavljanja najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja te interpretacije reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu.

Esej – hrvatski jezik

Program nastave za esej iz hrvatskog jezika na obje razine sastoji se od koraka i smjernica za sastavljanje eseja te brojnih primjera sva tri tipa školskog eseja: interpretativnog, raspravljačkog i usporednog.

Matematika

Nastavni plan i program smo uskladili s aktualnim ispitnim katalogom s naglaskom na bitan sadržaj i zadatke, na temelju iskustva vodećih profesora matematike.

Engleski jezik

Za vrijeme priprema za Engleski jezik aktivno ćeš sudjelovati u nastavi, uz dvosmjernu komunikaciju između profesora i učenika.

Izborni predmeti

Fizika

Fizika je izborni predmet na državnoj maturi. Iskustvo nas je naučilo da je na izbornim predmetima ponekad teže postići željeni rezultat nego na obaveznima. Zato je jako važno da se dobro pripremiš. 

Kemija

Kemija je znanost koja se bavi opažanjem promjena i njihovim objašnjenjem. Zato ćemo se na pripremama baviti interakcijom s tim promjenama.

Biologija

Na ispitu iz biologije na Državnoj maturi nije dovoljno naučiti gradivo napamet, već ćeš za ga dobar rezultat morati temeljito razumjeti.

Informatika

Informatičko znanje danas je iznimno važno, a informatika je postala neizostavna na pripremama za državnu maturu.

Psihologija

Psihologija je izborni predmet na državnoj maturi koji će ti trebati ako namjeravaš nastaviti studij u društveno-humanističkom području, osobito u pomagačkim i edukacijskim zanimanjima.

Politika i gospodarstvo

Najpopularniji izborni predmet na državnoj maturi prošlih godina. Nakon što si u školi stekao potrebnu političku i ekonomsku izobrazbu, vrijeme je da se upisom na fakultet aktivno uključiš u svakodnevicu.

Sociologija

Prolazi se gradivo Sociologije i razumijevanja društvene stvarnosti.

Likovni

Pripreme za polaganje Likovne umjetnosti na državnoj maturi sastoje se od koraka i smjernica analitičkoga procesa, odnosno, vježbanja sposobnosti analize likovnoga djela.
Prolazi se gradivo umjetničkih djela i likovnih problema u odgovarajućemu kontekstu te karakteristike razdoblja, stilova i likovnih pravaca.

HRVATSKI INI B2 za strance

Pripreme iz hrvatskog jezika na razini B2 za pristupnike kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu studija u skladu s odlukama visokih učilišta.

Paketi priprema

Paketi su podijeljeni u različite kombinacije obaveznih predmeta na ispitu državne mature, odnosno matematike, hrvatskog jezika i engleskog / njemačkog jezika te na kombinacije izbornih predmeta prikladnih za pripreme za određene fakultete koji kao uvjet upisa traže ili daju dodatne bodove za položene izborne predmete.

Bilo bi dobro da u ranim terminima priprema upišeš paket obveznih predmeta, a izborne predmete pripremaš u kasnijim terminima.

Saznaj više o terminima priprema ili pogledaj iskustva naših polaznika.

H,M-a,E-a

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu za sva tri obvezna predmeta na višoj razini u vrlo opširnoj satnici.

H,M-a,E-b

U sklopu ovog paketa priprema, pohađaš nastavu Hrvatskog jezika i Matematike na razini A, a nastavu Engleskog na razini B.

H,M-b,E-a

U sklopu ovog paketa priprema polazite nastavu Hrvatskog i Engleskog / Njemačkog jezika na razini A dok Matematiku izvodimo na razini B, sve u vrlo opširnoj satnici.

H,M-b,E-b

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu Hrvatskog jezika na razini A, a nastavu Engleskog / Njemačkog jezika i Matematike na razini B.

Farmacija

U sklopu ovog paketa priprema prolaziš nastavu obvezne Matematike na razini A te izbornih predmeta – kemije i biologije.

Medicina

U sklopu ovog paketa priprema polaziš nastavu izbornih predmeta biologije, fizike i kemije, koji su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe kao što je Medicina.

Tehnika

U sklopu ovog paketa priprema prolaziš nastavu obvezne Matematike na razini A te izborni predmet – Fiziku, koji su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe tehničkih znanosti.