Fizika

Fizika je izborni predmet na državnoj maturi. Iskustvo nas je naučilo da je na izbornim predmetima ponekad teže postići željeni rezultat nego na obaveznima. Zato je jako važno da se dobro pripremiš.

Kemija

Kemija je znanost koja se bavi opažanjem promjena i njihovim objašnjenjem. Zato ćemo se na pripremama baviti interakcijom s tim promjenama.

Biologija

Na ispitu iz biologije na Državnoj maturi nije dovoljno naučiti gradivo napamet, već ćeš za ga dobar rezultat morati temeljito razumjeti.

Informatika

Informatičko znanje danas je iznimno važno, a informatika je postala neizostavna na pripremama za državnu maturu.

Psihologija

Psihologija je izborni predmet na državnoj maturi koji će ti trebati ako namjeravaš nastaviti studij u društveno-humanističkom području, osobito u pomagačkim i edukacijskim zanimanjima.

Politika i gospodarstvo

Najpopularniji izborni predmet na državnoj maturi prošlih godina. Nakon što si u školi stekao potrebnu političku i ekonomsku izobrazbu, vrijeme je da se upisom na fakultet aktivno uključiš u svakodnevicu.

Sociologija

Prolazi se gradivo Sociologije i razumijevanja društvene stvarnosti.

Likovni

Pripreme za polaganje Likovne umjetnosti na državnoj maturi sastoje se od koraka i smjernica analitičkoga procesa, odnosno, vježbanja sposobnosti analize likovnoga djela.
Prolazi se gradivo umjetničkih djela i likovnih problema u odgovarajućemu kontekstu te karakteristike razdoblja, stilova i likovnih pravaca.

HRVATSKI INI B2 za strance

Pripreme iz hrvatskog jezika na razini B2 za pristupnike kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu studija u skladu s odlukama visokih učilišta.