Cijene

BIOLOGIJA

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina) Gradovi
Siječanj 36 949,00 kn 902,00 kn Split, Rijeka, Zagreb
Veljača 36 949,00 kn 902,00 kn Zagreb, Rijeka, Osijek
Travanj 34 899,00 kn 854,00 kn Split
Proljetni 34 899,00 kn 854,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn

Cijene u Osijeku

Predmet Sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina)
Biologija 36 749 649 kn
Kemija 36 849 849 kn
Fizika 36 849 849 kn