Cijene

BIOLOGIJA

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina) Gradovi
Siječanj 36 949,00 kn 902,00 kn Split, Rijeka
Veljača 36 949,00 kn 902,00 kn Zagreb, Rijeka, Karlovac, Osijek
Travanj 34 899,00 kn 854,00 kn Split, Zagreb
Proljetni 34 899,00 kn 854,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn Split, Rijeka, Zagreb
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb

Cijene u Osijeku

Predmet Sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina)
Biologija 36 749 649 kn
Kemija 36 849 849 kn
Fizika 36 849 849 kn