Cijene

BIOLOGIJA

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) gradovi
Siječanj 36 1.099,00 kn 1.044,00 kn Split, Rijeka, Zagreb
Veljača 36 1.099,00 kn 1.044,00 kn Zagreb, Rijeka, Varaždin, Split,  Osijek*
ONLINE veljača 36 1.099,00 kn 1.044,00 kn Cijela Hrvatska
Travanj 34 1.049,00 kn 997,00 kn Split
Proljetni 34 1.099,00 kn 949,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 899,00 kn 854,50 kn Split, Rijeka, Zagreb
Intenzivni - kolovoz 18 899,00 kn 854,50 kn Zagreb


Cijene u Osijeku

Predmet Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina)
Biologija 36 899,00 kn 779,00 kn