Fizika

Fizika je izborni predmet na državnoj maturi. Iskustvo nas je naučilo da je na izbornim predmetima ponekad teže postići željeni rezultat nego na obaveznima. Zato je jako važno da se dobro pripremiš.

Minimalna razlika u bodovima odlučuje hoćeš li upisati željeni fakultet. Na pripremama ćeš ponoviti i utvrditi školsko gradivo fizike, nadopuniti gradivo koje se u školi možda nije radilo ili nije radilo dovoljno.

Redovito pripremanje usadit će ti osjećaj sigurnosti i smanjiti tremu pred ispit, što je vrlo važno da postigneš bolji rezultat.

Pripreme su usklađene s ispitnim katalogom, a naglasak smo stavili na pitanja i zadatke koji su proteklih godina najčešće predstavljala problem.

Uvježbavat ćeš gradivo na točno onim tipovima zadataka kakvi se pojavljuju na maturi.

Cijena uključuje

 • Satnicu nastave ovisno o ciklusu
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

97% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Sadržaj:

Mehanika

 • Fizikalne veličine
 • SI mjerne jedinice
 • Račun pogrešaka
 • Jednoliko pravocrtno gibanje
 • Jednoliko kružno gibanje
 • Newtonovi zakoni gibanja
 • Zakoni očuvanja
 • Energije i količine gibanja
 • Složena gibanja
 • Opći zakon gravitacije
 • Mehanika fluida

Termodinamika

 • Plinski zakoni
 • Jednadžba stanja idealnoga plina
 • Osnove
 • Molekularno-kinetičke teorije tvari
 • Unutarnja energija i toplina
 • Prvi i drugi zakon termodinamike

Elektromagnetizam

 • Električni naboji
 • Električno polje
 • Krugovi istosmjerne struje
 • Magnetske i elektromagnetske pojave
 • Krugovi izmjenične struje

Titranje, valovi i optika

 • Harmoničko titranje
 • Mehaničko i električno titranje
 • Postanak i širenje mehaničkoga i elektromagnetskoga vala
 • Zakoni geometrijske optike
 • Valna optika

Moderna fizika

 • Specijalna teorija relativnosti
 • Kvantna fizika
 • Nuklearna fizika

Postavke

  Google Analytics

  _ga