Cijene

FIZIKA

Ciklus Br. sati Cijena (gotovina) Cijena
(kartice)
Gradovi
Siječanj 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn Split, Rijeka, Zagreb
Veljača 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn Zagreb, Rijeka, Varaždin, Pula, Osijek*
ONLINE veljača 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn ONLINE
Travanj 34 1.049,00 kn 997,00 kn Split
ONLINE Proljetni 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn ONLINE
ONLINE svibanj 28 1.045,00 kn 1.100,00 kn ONLINE
Intenzivni - svibanj 18 897,00 kn 944,00 kn Zagreb, Split, Rijeka

 

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena (niže su)

Cijene u Osijeku

Predmet Br. sati Cijena (gotovina) Cijena (kartice)
Fizika 36 899,00 kn 1.049,00 kn