Cijene

FIZIKA

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Siječanj 36 949,00 kn 902,00 kn Split, Rijeka
Veljača 36 949,00 kn 902,00 kn Zagreb, Rijeka, Karlovac, Osijek*, Bjelovar, Požega, Koprivnica, Čakovec, Zadar, Krapina, Dubrovnik, Šibenik, Pula, Varaždin
Travanj 34 899,00 kn 854,00 kn Split, Zagreb
Proljetni 34 899,00 kn 854,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn Split, Rijeka, Zagreb
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

Cijene u Osijeku

Predmet Sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina)
Biologija 36 749 649 kn
Kemija 36 849 849 kn
Fizika 36 849 849 kn