Fizika

Ciklus Sati Cijena Cijena uz gotovinski popust Lokacije
Studeni 36 169 € 160 € Zagreb, Split, Rijeka
1.273,33 kn 1.205,52 kn
ONLINE studeni 36 169 € 160 € ONLINE
1.273,33 kn 1.205,52 kn
Siječanj 36 169 € 160 € Zagreb, Split, Rijeka,
Pula, Varaždin, Osijek
1.273,33 kn 1.205,52 kn
Veljača 36 169 € 160 € Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Varaždin,
Osijek, Zadar, Dubrovnik, Šibenik
1.273,33 kn 1.205,52 kn
ONLINE veljača 36 169 € 160 € ONLINE
1.273,33 kn 1.205,52 kn
Travanj 34 164 € 155 € Zagreb, Split, Rijeka
1.235,66 kn 1.167,85 kn
ONLINE proljetni 34 164 € 155 € ONLINE
1.235,66 kn 1.167,85 kn
ONLINE svibanj 28 149 € 141 € ONLINE
1.122,64 kn 1.062,36 kn
Intenzivni – svibanj 18 115 € 109 € Zagreb, Split, Rijeka
866,47 kn 821,26 kn
ONLINE intenzivni-kolovoz 18 115 € 109 € ONLINE
866,47 kn 821,26 kn

Tečaj konverzije 1 eur = 7.530450 kn