Cijene

FIZIKA

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) gradovi
Siječanj 36 1.099,00 kn 1.044,00 kn Split, Rijeka, Zagreb
Veljača 36 1.099,00 kn 1.044,00 kn Zagreb, Rijeka, Varaždin, Split, Osijek*
ONLINE veljača 36 1.099,00 kn 1.044,00 kn Cijela Hrvatska
Travanj 34 1.049,00 kn 997,00 kn Split
Proljetni 34 1.099,00 kn 949,00 kn Zagreb
ONLINE svibanj 28 949,00 kn 902,00 kn Cijela Hrvatska
Intenzivni - svibanj 18 899,00 kn 854,50 kn  
Intenzivni - kolovoz 18 899,00 kn 854,50 kn  

Cijene u Osijeku

Predmet Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina)
Fizika 36 999,00 kn 899,00 kn