Cijene

KEMIJA

Ciklus Br. sati Cijena (gotovina) Cijena
(kartice)
Gradovi
Siječanj 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn Split, Rijeka, Zagreb
Veljača 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn Zagreb, Rijeka, Varaždin, Pula, Osijek*
ONLINE veljača 36 1.096,00 kn 1.154,00 kn ONLINE
Travanj 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn Split
ONLINE Proljetni 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn ONLINE

 

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena (niže su)

Cijene u Osijeku

Predmet Br. sati Cijena (gotovina) Cijena (kartice)
Kemija 36 899,00 kn 1.049,00 kn