Cijene

KEMIJA

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Siječanj 36 949,00 kn 902,00 kn Split, Rijeka, Zagreb
Veljača 36 949,00 kn 902,00 kn Zagreb, Rijeka, Osijek*,  Varaždin
Travanj 34 899,00 kn 854,00 kn Split
Proljetni 34 899,00 kn 854,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn 711,50 kn

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

Cijene u Osijeku

Predmet Sati Cijena (kartice) Cijena (gotovina)
Biologija 36 749 649 kn
Kemija 36 849 849 kn
Fizika 36 849 849 kn