Politika i gospodarstvo

Najpopularniji izborni predmet na državnoj maturi prošlih godina. Nakon što si u školi stekao potrebnu političku i ekonomsku izobrazbu, vrijeme je da se upisom na fakultet aktivno uključiš u svakodnevicu.

Kako bi postigao što bolji rezultat, koji će ti zajamčiti upis na željeni fakultet, pripreme su osmišljene tako da se ciljano prolaze potrebni sadržaji.

Program priprema je potpuno prilagođen aktualnom ispitnom katalogu te analizira i sintetizira cjelokupno nastavno gradivo.

Svojom konciznošću, uz pomoć priručnika, olakšat će ti utvrđivanje i samostalnu provjeru stečenog znanja kroz sve tipove zadataka koji su se do sada pojavljivali na ispitu državne mature.

"Aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, dodatna propisana ispitna literatura i svakodnevno praćenje sredstava javnog priopćavanja ključ su za uspjeh na ispitu."
Sanja Zagorec, prof. - profesor u Algebri

Cijena uključuje:

 • 20 sati nastave
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

97% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Sadržaj:

Temeljni pojmovi politike

 • Politika, vlast i političko djelovanje
 • Politički sustavi (poretci)
 • Subjekti politike
 • Tipovi i obilježja političkih sustava (poredaka)
 • Povijesni razvoj i tipovi demokracije

Država

 • Vrste država
 • Ustrojstvo državne vlasti

Političke stranke

 • Obilježja, vrste i funkcije političkih stranaka
 • Stranački sustavi

Izbori

 • Obilježja i faze izbora, referendum
 • Izborni sustavi

Politički sustav Republike Hrvatske

 • Državni ustroj Republike Hrvatske
 • Ustav Republike Hrvatske
 • Stranački sustav i političke stranke u Republici Hrvatskoj
 • Izbori i izborni sustav u Republici Hrvatskoj

Ljudska prava i civilno društvo

 • Povijest i podjela ljudskih prava
 • Ljudska prava u Ustavu RH i zaštita ljudskih prava

Uvod u ekonomiju

 • Temeljni pojmovi ekonomije/gospodarstva
 • Tržište
 • Ekonomska uloga države

Novac

 • Razvoj, funkcije i vrijednost novca
 • Bankarstvo i krediti

Poduzetništvo

 • Temeljni pojmovi poduzetništva
 • Poslovna organizacija i pravni oblici poslovne organizacije

Marketing

 • Obilježja marketinga
 • Marketinški splet

Gospodarski razvojni trendovi

 • Svjetski gospodarski trendovi
 • Europska unija
 • Hrvatsko gospodarstvo

Postavke

  Google Analytics

  _ga