Psihologija

Psihologija je izborni predmet na državnoj maturi koji će ti trebati ako namjeravaš nastaviti studij u društveno-humanističkom području, osobito u pomagačkim i edukacijskim zanimanjima.

Na pripremama ćemo sustavno raditi na bitnim znanjima. Program je pregledan i učinkovit, što znači da ćeš uštedjeti vrijeme i nećeš lutati.

Rješavat ćeš zadatke istog tipa kakvi će biti na državnoj maturi. Tražit će se primjena teorijskih znanja na praktičnim primjerima. Takva vrsta zadataka donosi najviše bodova na državnoj maturi, najbrojnija je na ispitu iz psihologije i maturantima obično zadaje najviše problema.

Za vrijeme priprema ćeš moći razmijeniti svoje spoznaje s vršnjacima i usporediti znanje s njihovim. Osim toga, ojačat ćeš samopouzdanje i lakše svladati tremu prilikom pisane provjere. Kako trema djeluje na rezultate, možemo osjetiti na vlastitoj koži, a upravo to može biti i jedno od ispitnih pitanja.

Iskusni profesori i materijali koje smo pripremili, olakšat će ti ponavljanje gradiva, a kontrolnim provjerama znanja moći ćeš pratiti svoj napredak.

Cijena uključuje:

 • 20 sati nastave
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

97% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Sadržaj:

Psihologija kao teorijska i primijenjena znanost

 • Definicija i razvoj psihologije
 • Grane i teorijski pravci psihologije
 • Metode istraživanja

Biološke osnove ponašanja

 • Živčana stanica i prijenos živčanog impulsa
 • Organizacija i funkcije živčanog sustava
 • Sustav žlijezda s unutrašnjim izlučivanjem

Osjeti i percepcija

 • Osjeti i osjetni sustavi
 • Mjerenje osjetljivosti
 • Percepcija

Pamćenje i učenje

 • Pamćenje – definicija i vrste
 • Zaboravljanje i smetnje pamćenja
 • Učenje – definicija i vrste
 • Organizacija učenja

Inteligencija i kreativnost

 • Inteligencija – vrste i mjerenje inteligencije
 • Uloga nasljeđa i okoline u razvoju inteligencije
 • Kreativnost

Emocije i motivacija

 • Emocije – vrste i nastanak
 • Stres
 • Motivacija
 • Frustracija

Psihički razvoj

 • Metode istraživanja u razvojnoj psihologiji
 • Prenatalni razvoj i rođenje
 • Razdoblje dojenčeta i djetinjstva
 • Adolescencija
 • Odraslost i starost

Ličnost

 • Ličnost – tumačenje pojma i čimbenici koji utječu na oblikovanje
 • Teorijski pristupi određenju ličnosti
 • Metode ispitivanja ličnosti
 • Psihički poremećaji

Socijalna psihologija

 • Grupa
 • Grupni utjecaji
 • Sukobi među grupama
 • Stavovi ( stereotipi i predrasude )
 • Agresivno i prosocijalno ponašanje

Postavke

  Google Analytics

  _ga