Engleski jezik

Za vrijeme priprema za Engleski jezik aktivno ćeš sudjelovati u nastavi, uz dvosmjernu komunikaciju između profesora i učenika. Nastava uključuje vježbe vokabulara, savjete kako formulirati misao te precizne upute u pisanju raspravljačkog eseja.

Radit ćemo usporedbe s hrvatskim jezikom i istaknuti različitosti. Temeljito ćemo analizirati česte pogreške i zablude na stvarnim primjerima iz učionice.

Obradit ćemo i formalni jezik u pisanju, saznati kako se vrednuju uradci i kako učiti na pogreškama na temelju zadataka i vježbi iz prakse.

Temeljito ćeš se upoznati s dobrim i lošim načinima pisanja eseja. Tijekom nastave ćemo otvoreno raspravljati o svakom predstavljenom učeničkom eseju.

“Ono što ovaj Priručnik čini jako dobrim jest to što se učenicima stalno skreće pažnja na ono što im treba, te zašto im baš taj dio gramatike treba da bi uspješno položili ispit, a to čini učenje svrsishodnim. Priručnik koji učenicima pruža sve što je potrebno za pripremu za ispit Državne mature iz engleskoj jezika i primjeri dobro napisanih kratkih sastavaka i raspravljačkih eseja dragocjen su nastavni materijal.”

Cijena uključuje:

 • satnicu nastave ovisno o ciklusu
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

97% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Engleski jezik – viša razina

Sadržaj:

 • upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
 • načini vrednovanja i ocjenjivanja
 • zajednička izrada probnog ispita – čitanje
 • obrada gramatičkih struktura
 • poredak riječi u engleskoj rečenici, postavljanje informativnih i da-ne pitanja
 • pregled sustava engleskih glagolskih vremena te njihove pravilne upotrebe
 • praktične vježbe s vremenima i usporedba s hrvatskim jezikom
 • Present Simple vs. Present Continuous
 • Past Simple vs. Present Perfect
 • prijedlozi s vježbama
 • modalni glagoli i njihova pravilna upotreba u formalnom stilu
 • pasivne konstrukcije i parafraziranje
 • kondicionalne rečenice
 • neupravna pitanja i želje
 • format i pisanje raspravljačkog eseja
 • formalni stil i upute što valja izbjegavati
 • pisanje odlomaka
 • kohezija i vezne riječi
 • vježbe vokabulara
 • tvorba riječi (složenice, izvedenice)
 • istozvučnice, sinonimi, antonimi
 • pisanje zajedničkog sastavka na zadanu temu
 • pravopis i interpunkcija
 • analiza učeničkih sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja
 • analiza i samo-provjera od strane polaznika
 • vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature

Engleski jezik – osnovna razina

Sadržaj:

 • upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
 • načini  vrednovanja i ocjenjivanja ispita
 • zajednička izrada probnog ispita tijekom nastave – čitanje
 • obrada gramatičkih struktura i usporedba s hrvatskim jezikom
  • vrste riječi
  • pomoćni i modalni glagoli
  • pregled sustava engleskih glagolskih vremena prema okviru ZEROJ
  • Present Simple vs. Present Continuous
  • Past Simple vs. Past Continuous
  • Past Simple vs. Present Perfect
  • Future Forms: will/shall, be going to, Present Simple and Present Continuous for Future
  •  direktna i indirektna pitanja
  •  neupravni govor
  •  jednostavne i složene rečenice – nezavisno i zavisno složene rečenice (poredak riječi u engleskim rečenicama)
 • specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Čitanje (tvorba riječi)
  • sufiksi i prefiksi
  • složenice i izvedenice
  • sinonimi, homonimi i antonimi
  • tehnike uvježbavanja vještine čitanja – skimming, scanning, intensive, extensive
  • rješavanje zadataka višestrukog izbora, povezivanja i dopunjavanja
 • specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Pisanje
  • vježbe vokabulara
  • pravopis i interpunkcija
  • kohezija i vezne riječi
  • različite vrste neformalnih pisanih tekstova (osobno pismo, razglednica, e-mail poruka, sastavak)
  • pravila za pisanje e-mail poruke
  • analiza primjera pristupnika ispita državne mature iz engleskog jezika (uočavanje dobrih i loših rješenja)
  • pisanje zajedničkog kratkog sastavka na zadanu temu
 • specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Slušanje (uvježbavanje vještine slušanja)
  • rješavanje zadataka povezivanja
  • rješavanje zadataka višestrukog izbora
 • Vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature

Postavke

  Google Analytics

  _ga