Cijene

ENGLESKI JEZIK A

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Studeni 40 949,00 kn 902,00 kn Zagreb, Rijeka, Split,
Siječanj 36 899,00 kn 854,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Sisak, Karlovac, Krapina, Zadar Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 36 899,00 kn 854,00 kn Zagreb, Rijeka, Karlovac, Metković, Poreč, Bjelovar, Požega, Koprivnica, Čakovec, Mostar, Tomislavgrad, Travnik
Travanj 34 849,00 kn 807,00 kn Zagreb, Varaždin, Zadar, Rijeka Split, Osijek*
Proljetni 34 849,00 kn 807,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb, Split, Rijeka
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

ENGLESKI JEZIK B

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Studeni 34 899,00 kn 854,00 kn Zagreb, Rijeka, Split, Pula, Zadar
Siječanj 30 849,00 kn 807,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Sisak, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Zadar Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 30 849,00 kn 807,00 kn Zagreb, Rijeka, Karlovac, Metković, Poreč, Bjelovar, Požega, Koprivnica, Čakovec, Mostar, Tomislavgrad, Travnik
Travanj 28 849,00 kn 807,00 kn Zagreb, Varaždin, Zadar, Rijeka Split, Osijek*
Proljetni 28 849,00 kn 807,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb, Split, Rijeka
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

Cijene u Osijeku

Predmet Sati Cijena
(kartice)
Cijena
(gotovina)
Engleski A 36 849,00 kn 799,00 kn
Engleski B 30 749,00 kn 649,00 kn