Cijene

ENGLESKI JEZIK A

Ciklus Br. sati Cijena (gotovina) Cijena
(kartice)
Gradovi
Studeni 40 1.096,00 kn 1.154,00 kn Zagreb, Rijeka, Split,
Siječanj 36 1.045,00 kn 1.100,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka,  Zadar Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 36 1.045,00 kn 1.100,00 kn Zagreb, Rijeka,  Zadar, Šibenik, Pula, Dubrovnik, Zabok
ONLINE veljača 36 1.045,00 kn 1.100,00 kn ONLINE
Travanj 34 997,00 kn 1.049,00 kn Zagreb, Rijeka Split,
Online Proljetni 34 997,00 kn 1.049,00 kn ONLINE
ONLINE svibanj 28 897,00 kn 944,00 kn ONLINE
Intenzivni - svibanj 18 899,00 kn 854,00 kn Zagreb, Split, Rijeka
ONLINE Intenzivni - kolovoz 18 899,00 kn 854,00 kn ONLINE

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena (niže su)

 

ENGLESKI JEZIK B

Ciklus Br. sati Cijena (gotovina) Cijena
(kartice)
Gradovi
studeni 34 1.045,00 kn 1.100,00 kn Zagreb
Siječanj 30 997,00 kn 1.049,00 kn Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Osijek*
Veljača 30 997,00 kn 1.049,00 kn Zagreb, Zadar
ONLINE veljača 30 997,00 kn 1.049,00 kn ONLINE
Travanj 28 997,00 kn 1.049,00 kn Zagreb, Rijeka Split
ONLINE Proljetni 28 997,00 kn 1.049,00 kn ONLINE
Intenzivni - svibanj 18 897,00 kn 944,00 kn Zagreb
ONLINE Intenzivni - kolovoz 18 897,00 kn 944,00 kn ONLINE

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena (niže su)

Cijene u Osijeku

Predmet Br. sati Cijena (gotovina) Cijena (kartice)
Engleski jezik A 36 997,00 kn 1.049,00 kn
Engleski jezik B 30 946,00 kn 996,00 kn