Dopuštena pomagala

Dopuštena pomagala na ispitu iz engleskog jezika su: kemijska olovka plave ili crne boje, boca vode sa koje je skinuta etiketa i papirnati rupčići koji se nalaze izvan paketića. Na ispitu nije dopušteno koristiti tehnička pomagala poput mobitela i sl., rječnik ili sažetke gramatike.