Koncept ispita s tehničkim detaljima

Ispit iz engleskoga jezika sastoji se od triju ispitnih cjelina ili dijelova kojima se ispituju vještine čitanja, pisanja i slušanja. Sva tri dijela ispita pišu se u jednom danu. Nakon Ispita čitanja i pisanja slijedi kratka stanka, a nakon toga se piše Ispit slušanja.

Ispiti na osnovnoj (B) i višoj (A) razini razlikuju se u trajanju, opsegu zadataka i broju bodova koje kandidat može ostvariti. Ukupan broj bodova na osnovnoj razini je 60, a na višoj razini 85. Ispit traje ukupno 85 minuta na osnovnoj, a 180 minuta na višoj razini.

U sljedećoj tablici nalazi se broj bodova prema ispitnim cjelinama i vrijeme trajanja ispita.

područja ispitivanja Osnovna (B) razina Viša (A) razina
Trajanje Broj bodova Trajanje Broj bodova
Čitanje 60 min 30 70 min 40
Pisanje 10 75 min 20
Slušanje 25 min 20 35 min 25