Hrvatski jezik

Program nastave za hrvatski jezik sastoji se od ponavljanja najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja te interpretacije reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu.

Program nastave za hrvatski jezik sastoji se od ponavljanja najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja te interpretacije reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu.

Pokazat ćemo ti načine obrade književnih djela, sistematičnost, sadržaj, likove, teme, forme i osobitosti vrste/žanra, kao i glavne probleme te specifičnosti. Tijekom nastave ćeš intenzivno rješavati zadatke čitanja s razumijevanjem te zadatke višestrukog izbora – usklađene sa zadatcima s prošlih ispita državne mature.

Temeljito ćemo analizirati primjere eseja s pravih ispita koji su dobili najveći broj bodova. Tako ćeš dobiti najbolju sliku onoga što se traži na ispitu.

Cijena uključuje:

 • satnicu nastave ovisno o ciklusu
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

97% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Hrvatski jezik – viša razina

Sadržaj:

 • Teorija književnosti: lirika
 • Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici
 • Uvod u esej
 • Najčešće pogreške
 • Temeljna civilizacijska djela
 • Antička književnost
 • Sofoklo: Antigona
 • Srednji vijek
 • Humanizam/predrenesansa
 • Renesansa
 • Hrvatska renesansa
 • Marin Držić: Dundo Maroje
 • Barok
 • Klasicizam i prosvjetiteljstvo
 • Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera
 • Romantizam, E. A. Poe: Crni mačak
 • Hrvatski romantizam
 • Protorealizam
 • Realizam
 • G. Flaubert: Gospođa Bovary
 • F. M. Dostojevski: Zločin i kazna
 • Hrvatski realizam
 • Modernizam (Baudelaire, Ibsen)
 • Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, Begović, dijalektalna lirika)
 • M. Cihlar Nehajev, Bijeg
 • Avangarda (Proust, Pirandello)
 • F. Kafka: Preobrazba
 • Hrvatska književnost od 1916. do 1952.
 • A. B. Šimić: Preobraženja
 • M. Krleža: Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
 • Kasni modernizam, S. Beckett; J. D. Salinger: Lovac u žitu
 • A. Camus: Stranac
 • Druga moderna (Ujević, Cesarić, Tadijanović, Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun, Pupačić)
 • R. Marinković: Ruke
 • Postmodernizam, I. Aralica; A. Šoljan: Kratki izlet
 • Fonetika i fonologija
 • Morfologija
 • Sintaksa
 • Leksikologija
 • Uvježbavanje zadataka iz jezika

Hrvatski jezik – osnovna razina

Sadržaj:

 • Teorija književnosti: lirika
 • Teorija književnosti: epika, drama, diskurzivni književni oblici
 • Uvod u esej
 • Najčešće pogreške
 • Temeljna civilizacijska djela
 • Antička književnost (Homer: Ilijada, Plaut: Škrtac)
 • Sofoklo: Antigona
 • Srednji vijek
 • Humanizam/predrenesansa (Dante, Petrarca)
 • G. Boccaccio: Dekameron
 • Renesansa
 • Hrvatska renesansa
 • Barok
 • I. Gundulić: Dubravka
 • Klasicizam i prosvjetiteljstvo
 • Predromantizam, J. W. Goethe: Patnje mladog Werthera
 • Romantizam
 • Hrvatski romantizam
 • Protorealizam
 • Realizam
 • Hrvatski realizam
 • V. Novak: Posljednji Stipančići
 • Modernizam
 • H. Ibsen: Nora
 • Hrvatska moderna (Matoš, Vidrić, dijalektalna lirika)
 • A. G. Matoš: Pjesme
 • Hrvatska književnost od 1916. do 1952.
 • Lirika Antuna Branka Šimića
 • M. Krleža: Gospoda GlembajeviPovratak Filipa Latinovicza
 • Kasni modernizam
 • A. Camus: Kuga
 • Lirika Tina Ujevića i Dragutina Tadijanovića
 • Dobriša Cesarić: Lirika
 • Druga moderna (Slamnig, Mihalić, Kaštelan, Parun, Pupačić)
 • Postmodernizam, P. Pavličić: Dunav
 • Fonetika i fonologija
 • Morfologija
 • Sintaksa
 • Leksikologija
 • Uvježbavanje zadataka iz jezika

Postavke

  Google Analytics

  _ga