Cijene

HRVATSKI JEZIK A

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) gradovi
Studeni 40 949,00 kn 902,00 kn Zagreb, Rijeka, Split
Siječanj 36 899,00 kn 854,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Sisak, Zadar Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 36 899,00 kn 854,00 kn Zagreb, Rijeka, Karlovac, Čakovec, Mostar, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Pula, Zabok, Livno
Travanj 34 849,00 kn 807,00 kn Zagreb, Rijeka Split
Proljetni 34 849,00 kn 807,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb, Split, Rijeka
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn 711,50 kn Zagreb

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

HRVATSKI JEZIK B

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Studeni 34 899,00 kn 854,00 kn Zagreb
Siječanj 30 849,00 kn 807,00 kn Pula, Rijeka,  Split,
Veljača 30 849,00 kn 807,00 kn Zagreb
Travanj 28 849,00 kn 807,00 kn Rijeka Split
Proljetni 28 849,00 kn 807,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 18 749,00 kn 711,50 kn
Intenzivni - kolovoz 18 749,00 kn

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

Cijene u Osijeku

Predmet Sati Cijena
kartice
Cijena
gotovina
Hrvatski A 36 849,00 kn 799,00 kn
Hrvatski B 30 799,00 kn 749,00 kn