Cijene

MATEMATIKA A

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Studeni 66 1.599,00 kn 1.519,00 kn Zagreb, Rijeka, Split,
Siječanj 60 1.599,00 kn 1,519,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Sisak, Karlovac, Krapina, Zadar Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 60 1.599,00 kn 1,519,00 kn Zagreb, Rijeka, Karlovac, Metković, Poreč, Bjelovar, Požega, Koprivnica, Čakovec, Mostar, Tomislavgrad, Travnik
Travanj 54 1.499,00 kn 1.424,00 kn Zagreb, Varaždin, Zadar, Rijeka Split, Osijek*
Proljetni 54 1.499,00 kn 1.424,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 30 1.199,00 kn 1.139,00 kn Zagreb, Split, Rijeka
Intenzivni - kolovoz 30 1.199,00 kn 1.139,00 kn Zagreb

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

MATEMATIKA B

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Studeni 42 1.099,00 kn 1.044,00 kn Zagreb, Rijeka, Split, Pula, Zadar
Siječanj 40 1.099,00 kn 1.044,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Sisak, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Zadar Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 40 1.099,00 kn 1.044,00 kn Zagreb, Rijeka, Karlovac, Metković, Poreč, Bjelovar, Požega, Koprivnica, Čakovec, Mostar, Tomislavgrad, Travnik
Travanj 36 1.049,00 kn 997,00 kn Zagreb, Varaždin, Zadar, Rijeka Split, Osijek*
Proljetni 36 1.049,00 kn 997,00 kn Zagreb
Intenzivni - svibanj 20 799,00 kn 759,00 kn Zagreb, Split, Rijeka
Intenzivni - kolovoz 20 799,00 kn 759,00 kn Zagreb

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena

Cijene u Osijeku

Predmet Sati Cijena
 (kartice)
Cijena
(gotovina)
Matematika A 60 1.199,00 kn 1.099,00 kn
Matematika B 40 999,00 kn 899,00 kn