Cijene

MATEMATIKA A

Ciklus Br. sati Cijena (gotovina) Cijena
(kartice)
Gradovi
Studeni 66 1.894,00 kn 1.994,00 kn Zagreb, Rijeka, Split,
Siječanj 60 1.894,00 kn 1.994,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka,  Zadar, Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 60 1.894,00 kn 1.994,00 kn Zagreb, Rijeka, Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Pula, Zabok,
ONLINE veljača 60 1.894,00 kn 1.994,00 kn Cijela Hrvatska
Travanj 54 1.795,00 kn 1.889,00 kn Zagreb,   Rijeka,  Split
ONLINE Proljetni 54 1.795,00 kn 1.889,00 kn ONLINE
ONLINE svibanj 42 1.396,00 kn 1.469,00 kn ONLINE
Intenzivni - svibanj 30 1.396,00 kn 1.469,00 kn Zagreb, Split, Rijeka
ONLINE Intenzivni - kolovoz 30 1.396,00 kn 1.469,00 kn ONLINE

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena (niže su)

MATEMATIKA B

Ciklus Br. sati Cijena (gotovina) Cijena
(kartice)
Gradovi
Studeni 46 1.425,00 kn 1.500,00 kn Zagreb, Rijeka, Split,
Siječanj 44 1.425,00 kn 1.500,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka,  Zadar, Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 44 1.425,00 kn 1.500,00 kn Zagreb, Rijeka,  Zabok, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Pula
ONLINE veljača 44 1.425,00 kn 1.500,00 kn ONLINE
Travanj 40 1.371,00 kn 1.443,00 kn Zagreb, Varaždin, Rijeka, Split
ONLINE Proljetni 40 1.371,00 kn 1.443,00 kn ONLINE
ONLINE svibanj 35 1.151,00 kn 1.212,00 kn Cijela Hrvatska
Intenzivni - svibanj 22 986,00 kn 1.038,00 kn ONLINE
ONLINE Intenzivni - kolovoz 22 986,00 kn 1.038,00 kn Cijela Hrvatska

Cijene u Osijeku

Predmet Br. sati Cijena

(gotovina)

Cijena (kartice)
Matematika A 60 1.396,00 kn 1.469,00 kn
Matematika B 44 1.196,00 kn 1.259,00 kn