Cijene

MATEMATIKA A

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Studeni 66                       1.899,00 kn 1.804,00 kn Zagreb, Rijeka, Split,
Siječanj 60                               1.899,00 kn  1.804,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Sisak, Zadar, Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 60                               1.899,00 kn 1.804,00 kn Zagreb, Rijeka, Čakovec, Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Pula, Zabok, Split
ONLINE veljača 60                               1.899,00 kn 1.804,00 kn Cijela Hrvatska
Travanj 54 1.799,00 kn 1.709,00 kn Zagreb, Varaždin,  Rijeka Split
Proljetni 54 1.799,00 kn 1.709,00 kn Zagreb
ONLINE svibanj 42 1.399,00 kn 1.329,00kn Cijela Hrvatska
Intenzivni - svibanj 30 1.329,00 kn 1.399,00 kn Zagreb, Split, Rijeka
Intenzivni - kolovoz 30 1.329,00 kn 1.399,00 kn Zagreb

*Cijene u Osijeku se razlikuju od ostalih cijena


MATEMATIKA B 

Ciklus Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina) Gradovi
Studeni 42                               1.299,00 kn      1.234,00 kn Zagreb, Rijeka, Split,
Siječanj 40                               1.299,00 kn      1.234,00 kn Zagreb, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Sisak, Zadar, Varaždin, Split, Osijek*
Veljača 40                               1.299,00 kn      1.234,00 kn Zagreb, Rijeka, Čakovec, Zabok, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Pula
ONLINE veljača 40                               1.299,00 kn      1.234,00 kn Cijela Hrvatska
Travanj 36      1.249,00 kn         1.186,00 kn Zagreb, Varaždin, Rijeka, Split
Proljetni 36      1.249,00 kn         1.186,00 kn Zagreb
ONLINE svibanj 32 1.049,00 kn 997,00 kn Cijela Hrvatska
Intenzivni - svibanj 20         899,00 kn            854,00 kn Zagreb, Split, Rijeka
Intenzivni - kolovoz 20         899,00 kn            854,00 kn Zagreb


Cijene u Osijeku

Predmet Br. sati Cijena (kartice) Cijena(gotovina)
Matematika A 36  1.399,00 kn 1.199,00 kn
Matematika B 30  1.199,00 kn 1.049,00 kn