Dopuštena pomagala

Na ispitu je dopušteno rabiti džepno računalo tipa Scientific, koje mora imati: eksponencijalnu funkciju (tipka 10x), logaritamsku funkciju (tipka log x), trigonometrijske funkcije (tipke sincostan).

Ono ne smije imati mogućnost bežičnog povezivanja s drugim uređajem,  uporabe memorijske kartice, simboličkog računanja (npr.u nazivu CAS), grafičkog rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH), deriviranja i integriranja.

Popis dozvoljenih kalkulatora objavljen je na www.ncvvo.hr.