Koncept ispita s tehničkim detaljima

Područje ispitivanja Bodovni udio za osnovnu (B) razinu Bodovni udio za višu (A) razinu
Brojevi i algebra 45% 20%
Funkcije 10% 25%
Jednadžbe i nejednadžbe 15% 20%
Geometrija 15% 25%

Na početku ispita pristupnici dobivaju sigurnosnu vrećicu u kojoj je:

Ispitna knjižica

 • u ispitnoj knjižici su svi zadaci, pristupnici mogu sami odrediti redoslijed rješavanja zadataka
 • ispred svake skupine zadataka je uputa za rješavanje koju treba pažljivo pročitati
 • treba pisati čitko i odgovore treba upisati na predviđena mjesta
 • nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova
 • netočni odgovori ne donose negativne bodove
 • ako pristupnik pogriješi u pisanju, pogreške treba staviti u zagrade, precrtati ih i staviti skraćeni potpis
 • ne smije se popunjavati prostor za bodovanje
 • za pomoć pri računanju pristupnici mogu pisati i po stranicama ispitne knjižice
 • u ispitnoj knjižici piše se isključivo kemijskom olovkom plave ili crne boje
 • grafitna olovka i gumica može se upotrebljavati samo za crtanje grafa
 • ako u zadatku treba nacrtati graf funkcije, krivulju, vektore, geometrijske likove ili tijela, treba ih nacrtati uredno i precizno

Knjižica s formulama

 • smije se koristiti tijekom cijelog ispita, nije dopuštena uporaba nikakvih drugih listova s formulama

List za odgovore

 • u njemu pristupnik kemijskom olovkom crne ili plave boje za svaki zadatak višestrukog izbora znakom X označava samo jedan odgovor (od 4 ponuđena)
 • ako pristupnik obilježi više odgovora za jedan zadatak višestrukog izbora, taj zadatak će se bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to što je među obilježenima i točan odgovor

List za koncept

 • koristi se za rješavanje zadataka, ali njegov sadržaj se neće bodovati
 • grafitna olovka i gumica može se upotrebljavati na listu za koncept

Naljepnice s bar kodovima pristupnika

Vrećica za povrat ispitnih materijala.

Potreban je i geometrijski pribor (trokut ili ravnalo i šestar) i džepno računalo (tzv. znanstveni kalkulator) koji se mogu koristiti tijekom cijeloga ispita.