Sadržaj ispita na osnovnoj i višoj razini

Brojevi i algebra

  • osnovna i viša razina: skupovi brojeva ; elementarno računanje; postotci i omjeri; algebarski izrazi i algebarski razlomci; mjerne jedinice
  • dodatno za višu razinu: skup brojeva

Funkcije

  • osnovna i viša razina: linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10
  • dodatno za višu razinu: pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima; linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugog korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije; nizovi; derivacija funkcije

Jednadžbe i nejednadžbe

  • osnovna i viša razina: linearne jednadžbe i nejednadžbe; kvadratne jednadžbe; jednostavnije eksponencijalne jednadžbe; jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi
  • dodatno za višu razinu: kvadratne nejednadžbe; jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i kvadratnim korijenom; jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe; eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe; trigonometrijske jednadžbe; sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi

Geometrija

  • osnovna i viša razina: elementarna geometrija likova u ravnini; prizma, piramida, valjak, stožac, kugla; koordinatni sustav na pravcu i u ravnini; jednadžba pravca
  • dodatno za višu razinu: odnosi među geometrijskim objektima u prostoru; trigonometrija pravokutnog trokuta i raznostraničnog trokuta; vektori; krivulje drugog reda

Modeliranje

VAŽNO: Obrazovni ishodi (znanja i vještine) za područja ispitivanja (sadržaje) za razine A i B i razlike u obrazovnim ishodima navedene su na <www.ncvvo.hr.