Vrste i tipovi zadataka

Zadaci višestrukog izbora

Od četiri ponuđena odgovora samo je jedan točan. Pri računanju pristupnici mogu pisati i po stranicama ispitne knjižice.

Točne odgovore moraju označiti znakom X na listu za odgovore.

Ispravno riješen zadatak može donositi jedan ili dva boda, ovisno o složenosti rješavanja.

Zadaci kratkog odgovora

Odgovore treba napisati  samo na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.

Zadaci se mogu rješavati u ispitnoj knjižici (osim na mjestu predviđenom za odgovor) ili u listu za koncept (koji se neće bodovati).

Svaki ispravno riješeni zadatak (odnosno dio zadatka ako se traži više kratkih odgovora) donosi jedan bod.

Zadaci produženog odgovora

Pristupnik treba napisati (ili prepisati s lista za koncept) sav svoj rad (skice, postupak, račun) i odgovore na predviđena mjesta u ispitnoj knjižici. Ako dio zadatka riješi napamet ili bez postupka, mora objasniti i napisati kako je to učinio ili zaključio.

Boduje se postavljanje zadatka, postupak i odgovor napisan samo u  ispitnoj knjižici prema razrađenoj bodovnoj shemi.

Priznaju se točna rješenja dobivena različitim načinima.

Ako je pristupnik pogrešno prepisao zadatak i zatim ga točno riješio (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen), oduzima se 1 bod od predviđenog broja bodova za taj zadatak.

Ako je pristupnik napravio pogrešku (a da pritom zadatak nije promijenio smisao niti je pojednostavljen), boduju se svi ispravno provedeni koraci.