Njemački jezik

Na pripremama za polaganje ispita državne mature iz njemačkog jezika pokazat ćemo ti strukturu ispita i objasniti kako se ocjenjuje. Upoznat ćemo te sa zadacima te dati upute kako ćeš ih uspješno riješiti.

Ponovit ćemo gramatičke strukture kroz praktične zadatke te utvrditi vokabular kroz tematske cjeline.

Naučit ćeš pisati esej prema sadržajnim odrednicama te s profesorom analizirati dobre i loše primjere eseja. Naučit ćeš koristiti formalni i neformalni registar te kako smisleno organizirati rečenice u jezično točan i razumljiv tekst.

Kroz zadatke s održanih ispita državne mature uvježbat ćeš čitanje i slušanje s razumijevanjem.

Sudjelovat ćeš u komunikaciji između profesora i ostalih učenika u kojoj ćete međusobno razmijeniti iskustva i savjete.

Cijena uključuje:

 • Satnicu nastave ovisno o ciklusu
 • ulazno testiranje znanja
 • priručnik usklađen sa ispitnim katalogom
 • on-line baza zadataka
 • konzultacije neposredno prije ispita
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet

97% naših polaznika upisuje željeni fakultet u prvom roku!

Pripremite se za polaganje državne mature: odlučite na vrijeme!

Njemački jezik – viša razina

Sadržaj:

 • upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
 • načini vrednovanja i ocjenjivanja
 • obrada gramatičkih struktura (imenice, članovi, zamjenice, brojevi, pridjevi, prijedlozi, prilozi, glagoli)
 • struktura njemačke rečenice, poredak riječi u njemačkoj rečenici, upravni i neupravni govor
 • pregled sustava njemačkih glagolskih vremena te njihove pravilne upotrebe i primjer rečenice
 • praktične vježbe s vremenima i usporedba s hrvatskim jezikom
 • modalni glagoli i njihova pravilna upotreba
 • pasivne konstrukcije i parafraziranje
 • zavisnosložene i nezavisnosložene rečenice
 • jezične funkcije (oslovljavanje, predstavljanje, traženje, davanje i odbijanje dopuštenja, traženje i davanje savjeta, upozoravanje, uspostavljanje komunikacije, izražavanje stavova, želja, molbi, osjećaja, mišljenja, poticanje radnji, isticanje propusta, izdavanje naredbi, pružanje pomoći, davanje ili traženje obavijesti
 • format i pisanje eseja prema sadržajnim odrednicama
 • formalni stil i upute što valja izbjegavati
 • kohezija i vezne riječi
 • osnovni vokabular prema tematskim cjelinama
 • tvorba riječi (složenice, izvedenice)
 • pravopis i interpunkcija
 • analiza učeničkih sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja
 • analiza i samo-provjera od strane polaznika
 • uvježbavanje vještine slušanja
 • vježbanje na primjerima održanih ispita državne mature

Njemački jezik – osnovna razina

Sadržaj:

 • upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
 • načini  vrednovanja i ocjenjivanja ispita
 • obrada gramatičkih struktura (imenice, članovi, zamjenice, brojevi, pridjevi, prijedlozi, prilozi, glagoli)
 • struktura njemačke rečenice, poredak riječi u njemačkoj rečenici, izražavanje želje i zapovijedi, infinitivne konstrukcije
 • zavisnosložene i nezavisnosložene rečenice
 • specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Pisanje (vježbe vokabulara, pravopis i interpunkcija, kohezija i vezne riječi)
 • različite vrste neformalnih pisanih tekstova (osobno pismo, razglednica, e-mail poruka, sastavak)
 • pravila za pisanje e-mail poruke
 • analiza primjera pristupnika ispita državne mature iz njemačkog jezika (uočavanje dobrih i loših rješenja)
 • specifične podvještine za rješavanje ispitne cjeline Slušanje (uvježbavanje vještine slušanja, rješavanje zadataka)
 • vježbanje na primjerima održanih ispita državne mature
 • Vježbanje na primjerima proteklih ispita državne mature