Oni su mentori i savjetnici te aktivno sudjeluju u ispravljanju ispita državne mature sa bogatim iskustvom u pripremanju učenika. Pripreme se izvode u vrlo opširnoj satnici, jednakoj bez obzira na ciklus unutar kojeg ih organiziramo, a paketi priprema usklađeni su sa uvjetima upisa na sve fakultete, ne samo na one u Zagrebu!

Predlažemo da u ranim ciklusima priprema upišeš paket obveznih predmeta, a izborne predmete pripremaš u kasnijim ciklusima.

Hrvatski jezik

Program nastave za hrvatski jezik sastoji se od ponavljanja najznačajnijih obilježja pojedinog književnog razdoblja te interpretacije reprezentativnih književnih djela navedenih u aktualnom ispitnom katalogu.

Hrvatski jezik (esej)

Program nastave za esej iz hrvatskog jezika na obje razine sastoji se od koraka i smjernica za sastavljanje eseja te brojnih primjera sva tri tipa školskog eseja: interpretativnog, raspravljačkog i usporednog.

Matematika

Nastavni plan i program smo uskladili s aktualnim ispitnim katalogom s naglaskom na bitan sadržaj i zadatke, na temelju iskustva vodećih profesora matematike.

Engleski jezik

Za vrijeme priprema za Engleski jezik aktivno ćeš sudjelovati u nastavi, uz dvosmjernu komunikaciju između profesora i učenika.