Ispit iz Hrvatskog jezika piše se kemijskom olovkom plave ili crne boje i nikakva druga pomagala na ispitu nisu dozvoljena.

Pripreme za državnu maturu