prvom dijelu ispita, pisanju eseja, polaznik može dobiti jedan od sljedeće tri vrste eseja (s polaznim tekstovima iz djela navedenih pod naslovom Sadržaji koje maturant mora poznavati):

  • Interpretativni školski esej
  • Usporedna raščlamba dvaju (ili više) tekstova
  • Raspravljački školski esej

drugom dijelu ispita kojim se ispituje razumijevanje književnog teksta, književnoteorijska, književnopovijesna i jezična znanja, vrste i tipovi zadataka su sljedeći: Gradivo književnosti se ispituje preko:

  • 35 zadataka višestrukog izbora (nude se 4 moguća odgovora) koja su vezana uz 7 polaznih tekstova (po 5 pitanja uz svaki tekst),
  • 3 zadatka višestrukog izbora s dopunjavanjem bez polaznog teksta,
  • 7 zadataka višestrukog izbora bez polaznog teksta,
  • 2 zadatka povezivanja bez polaznog teksta.

Gradivo jezika se ispituje kroz 25 zadataka višestrukog izbora.

Pripreme za državnu maturu