Paketi su podijeljeni u različite kombinacije obaveznih predmeta na ispitu državne mature, odnosno matematike, hrvatskog jezika i engleskog / njemačkog jezika te na kombinacije izbornih predmeta prikladnih za pripreme za određene fakultete koji kao uvjet upisa traže ili daju dodatne bodove za položene izborne predmete.

Bilo bi dobro da u ranim terminima priprema upišeš paket obveznih predmeta, a izborne predmete pripremaš u kasnijim terminima.

Saznaj više o terminima priprema ili pogledaj iskustva naših polaznika.

H,M-a,E-a

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu za sva tri obvezna predmeta na višoj razini u vrlo opširnoj satnici.

H,M-a,E-b

U sklopu ovog paketa priprema, pohađaš nastavu Hrvatskog jezika i Matematike na razini A, a nastavu Engleskog na razini B.

H,M-b,E-a

U sklopu ovog paketa priprema polazite nastavu Hrvatskog i Engleskog / Njemačkog jezika na razini A dok Matematiku izvodimo na razini B, sve u vrlo opširnoj satnici.

H,M-b,E-b

U sklopu ovog paketa priprema polazit ćeš nastavu Hrvatskog jezika na razini A, a nastavu Engleskog / Njemačkog jezika i Matematike na razini B.

Farmacija

U sklopu ovog paketa priprema prolaziš nastavu obvezne Matematike na razini A te izbornih predmeta – kemije i biologije.

Medicina

U sklopu ovog paketa priprema polaziš nastavu izbornih predmeta biologije, fizike i kemije, koji su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe kao što je Medicina.

Tehnika

U sklopu ovog paketa priprema prolaziš nastavu obvezne Matematike na razini A te izborni predmet – Fiziku, koji su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe tehničkih znanosti.