Medicinski fakultet u Zagrebu

Kako bi se upisao na Medicinu nije dovoljno samo se pripremiti za ispite državne mature i naučiti sadržaj koji se na njoj ispituje. Prijemni ispit koji te očekuje donosi čak 60% bodova potrebnih za upis. Ove pripreme uključuju dodatne (razlikovne) sadržaje iz Biologije, Fizike i Kemije prema katalogu znanja Medicinskog fakulteta, odnosno sve što je potrebno za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu.

Termin održavanja online priprema:

  • 6. 4. – 9. 4. 2021. U ovom terminu pri upisu ostvaruješ -10% popusta na cijenu!
TRAJANJE CIJENA CIJENA UZ GOTOVINSKI POPUST
30 šk. sati 1.115,00 kn 1.059,00 kn

Obuhvaća razlike u nastavnom sadržaju nakon priprema za ispite državne mature.