Medicinski fakultet u Zagrebu

Medicinski fakultet u Zagrebu

Kako bi se upisao na Medicinu nije dovoljno samo se pripremiti za ispite državne mature i naučiti sadržaj koji se na njoj ispituje. Medicinski fakultet ne traži niti jedan izborni predmet na maturi, ali te očekuje prijemni ispit koji donosi čak 60% bodova potrebnih za upis.

Na prijemnom ispitu ispituje se znanje iz Kemije, Fizike i Biologije, ali se ne ispituje cijelo gradivo iz ovih predmeta kao na maturi te smo zbog toga prilagodili pripreme za Medicinski fakultet, koji uključuju:

MEDICINA - RAZLIKOVNI PROGRAM

Ove pripreme uključuju dodatne (razlikovne) sadržaje iz Biologije, Fizike i Kemije prema katalogu znanja Medicinskog fakulteta, odnosno kroz primjere zadataka prolazi se gradivo potrebno za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu.

Termini održavanja razlikovnog programa: 19.4. – 22.4. 2022.

TRAJANJE CIJENA CIJENA UZ GOTOVINSKI POPUST
30 šk. sati 1.1700,00 kn 1.111,00 kn

PAKET MEDICINA 1 (matura)  i  PAKET MEDICINA 2(matura + razlikovni program)

Medicina 1 - Ove pripreme namijenjene su maturantima koji planiraju polagati Kemiju, Fiziku i Biologiji na državnoj maturi. U ovom paketu se prolazi gradivo s mature i prijemnog ispita.

Medicina 2 – U pripreme iz Kemije, Fizike, Biologije moguće je pohađati i razlikovni program i kroz zadatke pripremiti se za prijemni iz Medicine

PAKET TRAJANJE CIJENA CIJENA UZ GOTOVINSKI POPUST CIKLUSI U KOJIMA SE IZVODI OVAJ PAKET
PAKET MEDICINA1
(matura)
K+F+B
36+36+36
3.299,00 kn   3.134,00 kn Ciklus siječanj, ciklus veljača, online veljača
PAKET MEDICINA1
(matura)
K+F+B
34+34+34
3.150,00 kn

 

  2.993,00 kn

 

Ciklus travanj,

Online proljetni ciklus

PAKET MEDICINA 2 (matura + razlikovni program) K+F+B
36+36+36
10+10+10
4.399,00 kn  

4.179,00 kn

Ciklus siječanj, ciklus veljača, online veljača
PAKET MEDICINA 2 (matura + razlikovni program) K+F+B
34+34+34
10+10+10
4.250,00 kn  

4.038,00 kn

 

Ciklus travanj,

Online proljetni ciklus

PAKET MEDICINA 3 (prijamni) i PAKET MEDICINA 4(prijamni + razlikovni program)

Medicina 3 - Ove pripreme namijenjene su maturantima koji ne planiraju polagati ispite državne mature iz Kemije, Fizike i Biologije već se isključivo pripremaju za polaganje prijamnog ispita na Medicini. Kroz ove pripreme prolaze se samo cjeline iz ova tri predmeta koje će se ispitivati na prijamnom ispitu.

Medicina 4 – U ciljane pripreme za polaganje prijamnog ispita na Medicini u ovom paketu polaznici će pohađati pripreme s razlikovnim dijelom za prijemni u kojem će se kroz zadatke dodatno pripremiti za prijamni ispit.

 

PAKET TRAJANJE CIJENA CIJENA UZ GOTOVINSKI POPUST CIKLUSI U KOJIMA SE IZVODI OVAJ PAKET
PAKET MEDICINA 3
 (prijamni ZG)
K+ F+B 90 2.799,00 2.659,00 kn Ciklus siječanj, ciklus veljača, online veljača,

Ciklus travanj,

Online proljetni ciklus

PAKET MEDICINA 4
(prijamni ZG+razlikovni program)
K+ F+B 90 3.899,00 kn 3.704,00 kn Ciklus siječanj, ciklus veljača, online veljača

Ciklus travanj,

Online proljetni ciklus