Medicinski fakultet u Zagrebu

Da bi se upisao na Medicinu nije dovoljno da se pripremiš za državnu maturu i naučiš sadržaj koji se na njoj ispituje. Prijemni ispit koji te očekuje donosi čak 54% bodova potrebnih za upis.

Da bi se upisao na Medicinu nije dovoljno da se pripremiš za državnu maturu i naučiš sadržaj koji se na njoj ispituje. Prijemni ispit koji te očekuje donosi čak 54% bodova potrebnih za upis.

Zato ovaj paket, uz pripreme za maturu uključuje i dodatne (razlikovne) sadržaje iz biologije, fizike i kemije prema katalogu znanja Medicinskoga fakulteta.

U raspored smo uključili sve što ti može zatrebati za polaganje državne mature i prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu.

Početak
1. 7. – 5. 7. razlikovni dio