Medicinski fakultet u Zagrebu

Medicinski fakultet u Zagrebu

Kako bi se upisao na Medicinu nije dovoljno samo se pripremiti za ispite državne mature i naučiti sadržaj koji se na njoj ispituje. Medicinski fakultet ne traži niti jedan izborni predmet na maturi, ali te očekuje prijemni ispit koji donosi čak 60% bodova potrebnih za upis.

Na prijemnom ispitu ispituje se znanje iz Kemije, Fizike i Biologije, ali se ne ispituje cijelo gradivo iz ovih predmeta kao na maturi te smo zbog toga prilagodili pripreme za Medicinski fakultet, koji uključuju:

MEDICINA - RAZLIKOVNI PROGRAM

Ove pripreme uključuju dodatne (razlikovne) sadržaje iz Biologije, Fizike i Kemije prema katalogu znanja Medicinskog fakulteta, odnosno kroz primjere zadataka prolazi se gradivo potrebno za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu.

TrajanjeCijenaCijena uz gotovinski popust
30 šk. sati237,00 € (1.785,67 kn)225,00 € (1.6195,26 kn)

PAKET MEDICINA 1 (matura)  i  PAKET MEDICINA 2(matura + razlikovni program)

Medicina 1 - Ove pripreme namijenjene su maturantima koji planiraju polagati Kemiju, Fiziku i Biologiji na državnoj maturi. U ovom paketu se prolazi gradivo s mature i prijemnog ispita.

Medicina 2 – U pripreme iz Kemije, Fizike, Biologije moguće je pohađati i razlikovni program i kroz zadatke pripremiti se za prijemni iz Medicine

PredmetiSatiCijenaCijena uz gotovinski popustCiklusi
PAKET MEDICINA1   

( matura)

K+F+B

36+36+36

459,00 €  (3.458,34 kn)436,00 € (3.285,04 kn)siječanj, veljača, online veljača
PAKET MEDICINA1   

( matura)

K+F+B 

34+34+34

439,00 € (3.307,65 kn)417,00 € (3.141,89 kn)travanj, Online proljetni ciklus
PAKTE MEDICINA 2 (matura + razlikovni program)K+F+B

36+36+36

10+10+10

613,00 € (4.618,65 kn)583,00 € (4.392,61 kn)siječanj, veljača, online veljača
PAKTE MEDICINA 2 (matura + razlikovni program)K+F+B 

34+34+34 

10+10+10

593,00 € (4.467,96 kn)559,00 € (4.211,79 kn)travanj, Online proljetni ciklus

PAKET MEDICINA 3 (prijamni) i PAKET MEDICINA 4(prijamni + razlikovni program)

Medicina 3 - Ove pripreme namijenjene su maturantima koji ne planiraju polagati ispite državne mature iz Kemije, Fizike i Biologije već se isključivo pripremaju za polaganje prijamnog ispita na Medicini. Kroz ove pripreme prolaze se samo cjeline iz ova tri predmeta koje će se ispitivati na prijamnom ispitu.

Medicina 4 – U ciljane pripreme za polaganje prijamnog ispita na Medicini u ovom paketu polaznici će pohađati pripreme s razlikovnim dijelom za prijemni u kojem će se kroz zadatke dodatno pripremiti za prijamni ispit.

PredmetiSatiCijenaCijena uz gotovinski popustCiklusi
PAKET MEDICINA 3 (prijamni ZG)K., F, B 90390,00 € (2.938,46 kn)369,00 € (2.780,23 kn)siječanj, veljača, online veljača
PAKET MEDICINA 3 (prijamni ZG)K., F, B 90389,00 € (2.930,92 kn)369,00 € (2.780,23 kn)travanj, Online proljetni ciklus

 

PAKET MEDICINA 4  prijamni ZG+razlikovni program)K,F,B

90+30

543,00 € (4.091,23 kn)515,00 € (3.880,27 kn)siječanj, veljača, online veljača
PAKET MEDICINA 4  prijamni ZG+razlikovni program)K,F,B 

90+30

539,00 € (4.061,10 kn)513,00 € (3.865,20 kn)travanj, Online proljetni ciklus