Medicinski fakultet u Zagrebu

Da bi se upisao na Medicinu nije dovoljno da se pripremiš za državnu maturu i naučiš sadržaj koji se na njoj ispituje. Prijemni ispit koji te očekuje donosi čak 54% bodova potrebnih za upis.

Da bi se upisao na Medicinu nije dovoljno samo se pripremiti za državnu maturu i naučiti sadržaj koji se na njoj ispituje. Prijemni ispit koji te očekuje donosi čak 56% bodova potrebnih za upis. Ove pripreme uključuju dodatne (razlikovne) sadržaje iz Biologije, Fizike i Kemije prema katalogu znanja Medicinskog fakulteta, odnosno sve što je potrebno za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu.

Zato ovaj paket, uz pripreme za maturu uključuje i dodatne (razlikovne) sadržaje iz biologije, fizike i kemije prema katalogu znanja Medicinskoga fakulteta.

U raspored smo uključili sve što ti može zatrebati za polaganje državne mature i prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu.

Početak:
23. 4. - 26. 4. 2019.


TRAJANJE CIJENA CIJENA UZ GOTOVINSKI POPUST
30 šk. sati 929 kn 883 kn

Obuhvaća razlike u nastavnom sadržaju nakon priprema za državnu maturu.